search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
70


STICHTING GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN


Sinds het begin van de 19e eeuw zijn militaire fondsen actief om (voormalig) militairen en hun nabestaanden die op enig moment aanvullende hulp nodig hebben (financieel) te ondersteunen.


Hoewel de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening door de


overheid in het algemeen en Defensie in het bijzonder de laatste decennia sterk is verbeterd, krijgen wij jaarlijks vele hulpvragen die buiten de gangbare normen en criteria vallen. Dan staan de particuliere fondsen klaar.


Stichting GMF verzorgt de fondsenwerving voor de vier


uitkerende fondsen. Vroeger gingen de dienstplichtigen eenmaal per jaar met de collectebus langs alle deuren, maar die tijd ligt ver achter ons.


Daarom doen wij nu een beroep op u. Door een donatie aan de GMF stelt u ons in staat om collega-veteranen en andere (oud-) militairen te helpen bij de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. U weet als geen ander wat die problemen kunnen zijn.


Maak uw donatie over op NL32 INGB 0000 4603 88 Op onze website www.militairefondsen.nl kunt u per Mocht u zelf ondersteuning nodig hebben. Kijk dan ook op onze website voor de mogelijkheden.


schenken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88