search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
44


Bestuursvoorzitter Gerrit Valk over het Vi


‘ Het continue veteranenbeleid is geslaagd’


Negen jaar lang was Gerrit Valk de bestuursvoorzitter van het Veteranen- instituut. Met de fusie van de organisaties die veteranenbeleid uitvoeren komt die functie te vervallen. Hoe kijkt Valk terug op deze periode en wat wil hij het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut meegeven?


Tekst Johan Kroes


Toen Gerrit Valk (65) negen jaar geleden werd gevraagd als voor- zitter van het Veteraneninstituut, hoefde hij daar niet lang over na te denken. Omdat hij als Tweede Kamerlid en voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Defensie al nauw betrokken was bij uitzendingen van militairen, had hij de nodige affiniteit met de veteranenwereld opgedaan. ‘Met de snelheid van een vallende ster zei ik ja op deze vraag’, zegt Valk lachend. ‘Ik vond het een enorme eer dat ze in mij een geschikte kandidaat zagen. Daarop volgde een goed gesprek met het bestuur, en ook met de toenmalige directeur van het Vi, Frank Marcus, bleek ik direct een klik te hebben. Ik kijk nu terug op één van de allermooiste functies die ik heb mogen bekleden.’


T


Wat is er in die negen jaar veranderd? ‘Een belangrijke stap was de verhuizing naar het nieuwe gebouw in Doorn, waardoor de diverse orga- nisaties die voor veteranen werken onder één dak kwamen. Dat maakte de afstemming tussen deze partijen een stuk makkelijker. Verder zijn de zorg, erkenning en waardering voor onze veteranen enorm geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de groei van het aantal medewerkers. De enorme betrokkenheid van de medewerkers is overigens niet veranderd. Je ziet ook dat ze vaak heel lang verbonden blijven aan het Veteraneninstituut.’


Bij uw aantreden vond u het belang- rijk om te vechten tegen het beeld dat veteranen oude mannen zijn waar een steekje aan los is. Wat is daarvan gekomen? ‘Bij het woord ‘veteraan’ zien veel mensen nog altijd een oude man voor zich, maar ik geloof oprecht dat dit beeld aan het kantelen is. Meer mensen weten nu dat het ook om jongeren of vrouwen kan gaan en dat veteranen over het algemeen trots en met een goed gevoel op hun missie terugkijken.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88