search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
16


Onderzoek geweld tijdens dekolonisatieoorlog


‘ Geef het een kans én volg


het kritisch’


Het dekolonisatieonderzoek van NIOD, KITLV en NIMH leidt tot onrust onder Indiëveteranen. Leen Noordzij en Hans Peters snappen de argwaan wel.


Tekst Else de Jonge Fotografi e NIMH, ANP Archief


Tram met nationa- listische leuzen in Batavia, circa 1945.


Indiëveteranen en aan hen gelieerde organisaties zijn niet gerust op de uitkomsten van het dekolonisatieonder- zoek (zie kader). Ze vragen zich af of de eindconclusies recht doen aan de off ers die veel Nederlandse militairen brach- ten tijdens de dekolonisatieoorlog. Generaal-majoor b.d. Leen Noordzij en kapitein ter zee b.d. Hans Peters zitten namens het Veteranen Platform in de maatschappelijke klankbord- groep (MKBG) die is ingesteld door de onderzoeksgroep. Noordzij en Peters noemen de argwaan die er onder (Indië)veteranen heerst


I Het onderzoek


Het onderzoek Onafhankelijk- heid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, naar de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van extreem geweld door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische on- afhankelijkheidsstrijd, wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen- tatie (NIOD), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Het onderzoek is gestart in 2017 en zal in de herfst van 2021 worden afgerond.


In de MKGB zitten vertegen- woordigers van diverse maat- schappelijke organisaties: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting Pelita, Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Stichting Het Indisch Platform, Stichting Nationaal Indië monu- ment 1945-1962, het Veteranen Platform en het Veteranen- instituut.


www.ind45-50.org


begrijpelijk. ‘Ik heb een open grondhou- ding jegens het onderzoek’, zegt Peters. ‘Ik vertrouw op de wetenschappelijke kwaliteiten van de onderzoekers.’ Noordzij en hij vinden dat je niet moet vooruitlopen op mógelijke conclusies. Maar juist dat wordt hen beiden én de mensen die zij in de MKBG vertegen- woordigen niet gemakkelijk gemaakt, vinden ze. ‘De projectleiding van het onderzoek zegt bij elke uiting van scepsis dat we de eindresultaten maar moeten afwachten’, zegt Noordzij. ‘Ondertussen zagen we de afgelopen jaren in kranten en vakbladen en op de NIOD-website zeer geregeld publicaties verschijnen van onderzoekers die bij het onderzoek betrokken zijn. Een groot deel daar- van gaat over excessief geweld door Nederlandse militairen. Veteranen zijn allesbehalve gelukkig met het beeld dat naar voren komt van ze. De meesten van hen hebben immers schone han- den. Als de projectleiders alleen een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88