search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
38


75 jaar Bergings- en Identificatiedienst


Voor de eeuwigheid


De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) gaf tienduizenden slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog een naam en een graf, en daarmee hun plek in de geschiedenis.


Tekst Else de Jonge Fotografi e Jarno Kraayvanger


Toen Geert Jonker in 1988 in de aanloop naar zijn functieopleiding voor het Regiment Bevoorrading en Transport (de toenmalige Intendance) op de kazerne kennismaakte met de BIDKL, wist hij: dít is wat ik wil doen. ‘De BIDKL is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog: militairen en burgers, vriend en vijand’, vertelt Jonker. ‘Een bijzonder vakgebied. Bij dit werk komen archeologie, antropologie, en militaire geschiedenis bij elkaar. Het allermooiste van het vak is dat je


T


nabestaanden hun vermiste vader, broer of echtgenoot kunt teruggeven.’ Destijds bestond de dienst uit twee mensen. ‘De kans op plaatsing was dus minimaal. Maar in mijn jeugdig enthousiasme ben ik de deur gewoon blijven platlopen. Al snel volgden deta- cheringen en tijdelijke tewerkstellingen en in 1995 kreeg ik tot mijn vreugde een functie aangeboden.’ In de afgelopen 75 jaar hebben de BIDKL en zijn voorgangers vele tienduizenden slachtoffers geborgen en geïdentificeerd. ‘Als er ergens een gebied wordt ontwikkeld voor steden- of wegenbouw, stuiten explosievenop- sporingsbedrijven soms op veldgraven van een voormalig slagveld. Toen het zoeken met een metaaldetector een populaire hobby was, kregen we ook regelmatig seintjes van mensen die veldgraven op het spoor waren. We handelen ook proactief, zoals bij ons project ‘de 103 van Loenen’, de stoffelijke resten van 103 oorlogs- slachtoffers op ereveld Loenen die tot nu toe onbekend zijn.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88