search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
75 jaar BIDKL


39


Uniek in Europa Het onderzoek naar de identiteit van een slachtoffer start altijd in het laboratorium, met een osteologisch onderzoek, ofwel onderzoek van het skelet. ‘We kunnen uit een skelet je complete levensverhaal aflezen: hoe groot en hoe oud je was, welke ziektes je hebt gehad, je voedingspatroon. We kunnen zelfs reconstrueren in welke streek je bent opgegroeid. Met deze informatie maken we een biologisch profiel. Daarnaast maken we een medisch profiel. Hebben we vermoedens over de identiteit van het slachtoffer, dan vragen we medische gegevens op, zoals een tandartskaart of de medische registratie op de dag van opkomst. Derde component in het onderzoek is een historisch profiel: wat is er gebeurd op de plek


waar het slachtoffer is gevonden, wie waren erbij betrokken, wanneer is dat gebeurd, zijn er vermistenlijsten? Wanneer de drie profielen met elkaar kloppen, spreken we van een match. Naast gebitsidentificatie wordt tegenwoordig regelmatig geïdentificeerd aan de hand van DNA. Daarvoor heb je wel het DNA nodig van een nabestaande van het vermeende slachtoffer, en dan ook nog eens in de juiste familielijn. Zeker in het buitenland zijn dat soms lange en ingewikkelde zoektochten.’ Familieleden reageren in het algemeen heel verrast. ‘Ze waarderen het enorm dat Nederland zo veel moeite doet om die jongens – want dat waren het vaak – hun naam terug te geven en een fatsoenlijk graf op een militair ereveld.’


‘Familieleden waarderen dat we zoveel moeite doen’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88