search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ik heb ...


37


‘Vanwege mijn ervaring als medical planner kwam tijdens de eerste golf het verzoek of ik kon helpen. Ik kwam terecht bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) van waaruit coronapatiënten naar ziekenhuizen werden getransporteerd. De afstemming van vraag en aanbod van ziekenhuisbedden was niet helder, dus er was behoefte aan structuur in de hele keten. Daar hebben we binnen Defensie natuurlijk ervaring mee, vandaar dat we kozen voor de Patient Evacuation Coordination Cell (PECC), een Defensiestructuur, binnen het civiele coördinatiecentrum. Het LCPS is een opschaalbare organisatie, deze zomer zaten we op waakvlamstand en vanaf eind september zijn we gaan opschalen. Het is zeker mooi om te zien hoe je een stilstaand proces binnen een dag weer up and running hebt. Het draait om planbare zorg versus acute zorg. De covid-crisis heeft veel effecten op de basiszorg, en we moeten die last zo eerlijk mogelijk verdelen. Het blijft onvoor- spelbaar: in de eerste golf waren de intensivecarebedden schaars, nu zijn het de normale. Artsen in opleiding bemannen de telefoonlijnen om de vraag in kaart te brengen. Binnen het LCPS ben ik samen met mijn collega’s de oren en ogen van Defensie. Het voelt goed dat we als Defensie voor verlichting kunnen zorgen in deze zware tijden. Of dat nu is met coördinatie, of met zorg aan bed of transport, we hebben een grote inzetbare pool. Het zijn lange dagen. Voor het thuisfront voelt het soms als een missie: ze zien me praktisch niet tijdens het blok van vier weken waarin ik dienst heb. Voor thuis ben ik niet beschikbaar, maar zodra ik afgelost ben, kan ik dat weer inhalen.’


Sander Hendrickx (48)


We moeten de zorg zo eerlijk mogelijk verdelen


MISSIE BOSNIË (1999), AFGHANISTAN (2009 EN 2019), SYRIË – VN- WAARNEMER (2013-2014)


FUNCTIE Luitenant- kolonel Land Training Center


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88