search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Voorwoord


Na mijn eerste uitzending naar Bosnië in de tweede helft jaren negentig, stond ik nog niet zo stil bij het veteraan-zijn. Pas in 2007 heb ik als secretaris van het Nationaal Comité Veteranendag voor het eerst gezien wat Nederland allemaal voor veteranen doet. Toen ik naar Afghanistan ging in 2010, keek ik heel anders naar waardering, erkenning en zorg voor veteranen. Toen ik daarna werd gevraagd als projectleider voor de samenvoeging van veteranenorganisaties, zei ik dan ook van harte ja.


De afgelopen twee jaar is er ontzettend veel werk verricht en op 1 januari 2021 is het zover, er staat een (nieuw) Nederlands Veteraneninstituut. En ik zie alleen maar voordelen!


Door nauwer samen te werken kunnen we de zorg voor veteranen beter afstemmen op de behoefte. Datzelfde geldt voor activiteiten rondom erkenning en waardering. Verder kunnen we met de eigen onderzoekscapaciteit wetenschappelijk onderbouwen wat we doen. Bij alles wat het instituut doet, speelt duurzaamheid voor de toekomst een rol. Ik ben trots op de medewerkers die een grote hoeveelheid aan kennis, kunde en enthousiasme meenemen naar dit instituut. Ik kijk, als veteraan, met veel vertrouwen naar de toekomst.


Kolonel Richard Boskeljon projectleider


3


‘Ik kijk, als veteraan, met veel vertrouwen naar de toekomst’


Fotografie: Chantal Spieard


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88