search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
12


‘ Op zoek naar simpele activiteiten’


Sander Boer (37), Afghanistan (2005 en 2008), penningmeester Stichting Veteranen Oost-Nederland


‘In 2013 werd Veteranenontmoetings- centrum Spoorzicht in Doetinchem geopend en niet lang daarna ben ik daar een keer binnengelopen. Twee weken later was ik secretaris in het be- stuur van de Stichting Veteranen Oost- Nederland. Het gros van de veteranen die onze ontmoetingscentra bezoeken, heeft gediend in voormalig Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea en Korea. De oud- ste bezoeker is de 95-jarige Christina Nap-Hasselaar, een oud-verzetsstrijd- ster. Per week ontvangen we zo’n vijfen- twintig tot dertig veteranen die hier een plek vinden waar ze kunnen praten met gelijkgestemden. Na afkondiging van


de lockdown hebben we de ontmoe- tingscentra in Doetinchem en Eefde direct gesloten en zijn we rustig gaan kijken hoe we verder konden gaan. In eerste instantie was onduidelijk waar we als VOC onder vielen qua corona- maatregelen. We zijn geen sportkantine en vallen ook niet onder de horeca. Uiteindelijk bleken we bij de dorpshui- zen te horen. De lockdown hebben we aangegrepen om de beide VOC’s wat op te knappen. Daarnaast belden we de vaste bezoekers om de vinger aan de pols te houden. Vrijwilligers van onze stichting doen dat overigens nog steeds. De veteranen misten hun we- kelijkse bakje koffi e wel en waren blij dat we in september weer open konden. Op zich kijk ik positief naar 2021. We proberen te zoeken naar activiteiten die we nog wel kunnen uitvoeren, zoals een fi ets- of wandeltocht. Sinds een jaar maken we een magazine dat we ieder kwartaal naar onze leden versturen. Een prachtige manier om te werken aan de onderlinge verbondenheid. Mijn tip voor andere verenigingen? Organiseer simpele activiteiten, houd contact met je achterban en informeer ze op andere manieren, bijvoorbeeld via social media.’


De lockdown hebben we aangegrepen om de VOC’s op te knappen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88