search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
42 zien & lezen


Hebt u tips voor deze rubriek? Mail naar checkpoint@mpg.today, o.v.v. zien&lezen.


De metalen helm als militair uitrus- tingsstuk stamt al uit de oudheid. In de 17e eeuw werd deze minder gebruikt, maar tijdens WO1 wordt de stalen helm opnieuw geïntroduceerd. De legerleiding in het neutrale Nederland speelt hier direct op in en laat een eigen stalen helm ontwik- kelen. Dit boek geeft een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling, de productie en het gebruik van stalen helmen voor de Nederlandse strijd- krachten in de periode van 1916–1992. Vormen, kleuren, productiemethoden, en andere details van de Nederlandse stalen helm worden uitgebreid getoond. Voorzien van 1200 kleu- renfoto’s is dit boek een onmisbaar werk dat in geen enkele kast mag ontbreken van ieder die interesse heeft in dit stuk Nederlands militair verleden.


De Nederlandse stalen helm 1916-1992 Auteur: K. de Joode Uitgever: Uitgeverij de Bataafsche Leeuw B.V. ISBN: 9789067076135


Eddy Korwa (1940) is een Papoea, geboren en opgegroeid in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. De Nederlandse belofte over een vrij en onafhankelijk West-Papua werd in 1962 ruw verbroken met de overgang van Nederland naar Indonesië. Eddy kon dat niet accepteren. Hij verzette zich van meet af aan tegen de nieuwe machthebbers, kwam daardoor in de problemen en moest voor zijn eigen veiligheid zijn land verlaten. Hij vluchtte in 1964 als verstekeling aan boord van een Nederlands vracht- schip. Een gewaagde onderneming, die hij zonder de hulp van zijn grote vriend Leo niet zou hebben gered. Eddy bouwde in Nederland een nieuw leven op, maar de strijd voor gerechtigheid en een onafhankelijk West-Papua is zijn hele leven centraal blijven staan.


De verstekeling. Van Sorong naar Rotterdam Auteur: Eddy Korwa Uitgever: Stichting Vrij Oost Timor, Utrecht ISBN: 9789082636789


Deze roman beschrijft de levens van een Indische familie ten tijde van de oorlog met Japan en de daaropvol- gende bloedige strijd om de onafhan- kelijkheid van Indonesië. Het is een wrede strijd waarin broers en neven tegenover elkaar staan. We volgen de strijd om het vege lijf van een achttienjarige bruine jongen, die alles geeft voor zijn vrienden en door hen van een wrede Japanse dood wordt gered. Met zijn Prins Bernhardbataljon voert hij onwaarschijnlijke opdrachten uit en houdt zelf ook de handen niet schoon. We zien door de ogen van een dertienjarig blank meisje hoe het was om te overleven in het hol van de leeuw. Hoe zij zag dat de Indonesiërs elkaar op leven en dood bestreden. Zij verloor de helft van haar geliefden, maar werd zelf op het nippertje gered door twee Nederlandse foeriers.


Tussen twee vuren Auteur: Erik Becking ISBN: 9789090331713


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88