search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Onderzoek


17


‘Geweld moet geplaatst


worden in de historische context’


reactie willen op de eindresultaten, zouden ze de onderzoekers ook niet moeten toestaan met tussenresultaten naar buiten te treden.’ Ligt het niet in de lijn der verwachting dat een onderzoek naar geweld ook publicaties genereert over geweld? ‘Zeker’, vindt Peters. ‘Maar je moet dat geweld in een historische context plaatsen. Laat dus in journalistieke ar- tikelen die je als onderzoeker hierover publiceert, de dynamiek zien waarin het geweld is ontstaan. Het onderzoek als geheel beslaat bovendien een veel breder spectrum dan alleen geweld: onder andere militaire justitie, de po- litieke context, de bersiap zijn thema’s die worden onderzocht. Daar hoor je betrekkelijk weinig over in wat tot nu toe naar buiten is gekomen. Dat steekt veteranen.’


Inhoudelijk weinig te horen Over het functioneren van de MKBG zijn Noordzij en Peters evenmin te


spreken. De groep heeft als taak de onderzoekers te adviseren bij de uit- voering van het onderzoek en hen te attenderen op de mogelijke weerslag ervan in de samenleving. ‘Daarvoor moet je wel inzage krijgen in tussentijd- se onderzoeksresultaten’, stelt Noordzij. ‘We werden tot voor kort uitsluitend bijgepraat over het procedurele verloop van het onderzoek. Inhoudelijk kregen we weinig te horen.’ Beiden hadden ze zich hun rol als MKBG-lid anders voor- gesteld. Noordzij verwachtte dat na een aanloopperiode regelmatig inhoudelijke tussenresultaten gedeeld zouden wor- den. ‘Daarover zouden we dan kunnen discussiëren, dacht ik. Zoals een klank- bordgroep is bedoeld.’ Ook Peters had verwacht te kunnen meepraten over onderzoeksresultaten voor die naar buiten zouden gaan. ‘Pas op 8 oktober jongstleden hebben we voor het eerst een werksessie gehad over twee deelonderzoeken’, vertelt hij. ‘Alleen over het eerste -


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88