search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Berichten uit Doorn


61


3 vragen aan …


Gonny van der Vlis


1. Wat doe je? Ik werk als communicatie- adviseur de helft van de week bij het LZV en de andere helft bij het Veteraneninstituut. Bij het Veteraneninstituut houd ik me vooral bezig met het Veteranenloket, wat natuurlijk ook de toegangspoort tot de zorg van het LZV is. Vanaf 1 januari 2021 heb ik ineens nog maar een functie, bij het Nederlands Veteraneninstituut.


Veteraan in de Klas


‘Het is goed om studenten zich te laten realiseren dat vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Leven in vrijheid moet beschermd worden. Te vaak denken studenten dat wij oorlog komen voeren. De tegenstelling kan niet groter zijn. Wij komen juist om te helpen de vrede te bewaren.’ Aldus veteraan Sjaak over Veteraan in de Klas. Het doorvertellen van verhalen van veteranen is een van de belangrijkste missies. En wie kunnen dit nou beter dan veteranen zelf. Van scholieren in groep 7 van het basisonderwijs tot aan studenten in het hoger onderwijs verzorgen onze veteranen gastlessen op scholen. Zo worden de verhalen van veteranen doorverteld en blijft vrijheid besproken.


Veteraan in de Klas Veteraan in de Klas daagt leerlingen uit om zich in te leven in ervaringen en gevoelens van anderen. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en


vredesmissies vertellen op een persoonlijke manier over hun militaire ervaringen en brengen zo de geschiedenis tot leven. Deze lessen maken diepe indruk; leerlingen denken na over vredesmissies en oorlogssituaties, over burgerschap en democratische waarden.


Voor elk thema Een gastles is naadloos in te passen bij diverse vakken en opleidingen. Denk hierbij aan burgerschapsvorming, geschiedenis, filosofie, culturele maatschappelijke vorming, verpleegkunde of de pabo. Daarnaast kan een gastles ook aansluiten bij uiteenlopende thema’s, zoals oorlog en vrede, democratie, cultuurverschillen, samenwerken, respect, hygiëne, pesten, herdenken en vieren op 4 en 5 mei en levensbeschouwing.


2. Wat is je rol binnen de OR/PVT? Het Veteraneninstituut en het LZV hebben een gezamenlijke personeelsvertegenwoordiging. Daar ben ik vicevoorzitter van. De personeelsvertegenwoor- diging geeft tijdens de samen- voeging advies over belangrijke thema’s voor de medewerkers. Dat doen we samen met de medezeggenschap van de andere organisaties. Voor ons is het belangrijkste dat onze collega’s duidelijk weten waar zij aan toe zijn en dat iedereen ook in de nieuwe organisatie zijn/ haar werk kan blijven doen. De collega’s van Veteraan in de Klas blijven gastlessen inplannen, veteranen met een zorgvraag kunnen nog steeds terecht bij de collega’s van het loket, enz.


3. Wat verwacht je van de nieuwe organisatie? Doordat ik bij twee organisaties werk, heb ik soms wat extra uitdagingen. Twee mailboxen, twee agenda’s, twee aparte inlogcodes. Voor mij is het dus heel praktisch dat we nu samengaan. Ik hoop dat het voor veteranen net zo handig is: één organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek.


Lars van den Brink


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88