search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
75


Dit doen we voor jou


In 2021 is er een nieuwe organisatie voor veteranen, het Nederlands Veteraneninstituut. Nauwe samenwerking en betere afstemming zijn de speerpunten.


Nieuwe organisatie


Het Nederlands Veteraneninstituut is dé organisatie voor erkenning, waar- dering, zorg en onderzoek met één loket waar veteranen en hun thuisfront terechtkunnen met al hun vragen en voor alle diensten die voortvloeien uit het veteranenbeleid. Ook is het Nederlands Veteraneninstituut het aan- spreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar uiteenlopende veteranenthema’s. De nieuwe stichting is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WO II en kan diensten verlenen aan andere geüniformeerde beroepsgroepen. Het instituut maakt deel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, waarvoor het ook het programmabu- reau verzorgt en de voorzitter levert. Ten slotte organiseert het Nederlands Veteraneninstituut in opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag jaarlijks de Nederlandse Veteranendag.


check Nummer 08, december 2020, jaargang 21


Checkpoint is een uitgave van het Veteraneninstituut en verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 105.000. Houders van de Veteranenpas ontvangen Checkpoint gratis. Militairen in dienst in bezit van een Veteranenpas krijgen automatisch een digitaal abonnement op Checkpoint. Anderen kunnen een jaarabonnement nemen door een e-mail te sturen naar: veteraneninstituut@emdejong.nl. Een jaarabonnement kost € 18,50 (NL), € 23,50 (BEL), € 28,50 (EUR), € 32,50 (overige landen).


VRAGEN EN MUTATIES Veteranenloket Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon: 088 334 00 00 E-mail: info@veteranenloket.nl


Vergeet niet uw post te frankeren.


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, 088 334 00 50


REDACTIEADRES Redactie Checkpoint Postbus 862 1180 AW Amstelveen E-mail: checkpoint@mpg.today


REDACTIE Redactie Veteraneninstituut: Gielt Algra, Martin Elands, Susan Meenhuis, Nelleke Rienstra Redactie MPG.: Brigitte Donders, Lize Leichel, Eline Lubberts, Arie Meijer


Contact?


Nederlands Veteraneninstituut Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn Postbus 125 3940 AC Doorn t 088 334 0050 www.nlveteraneninstituut.nl info@nlveteraneninstituut.nl


Veteranenloket Voor alle diensten, zorg en ondersteuning voor veteranen en thuisfront t 088 3340000 www.veteranenloket.nl info@veteranenloket.nl


24/7 loket politie t 0800 1218, info@247loket.nl


steunpunt brandweer t 0800 1288, steunpuntbrandweer@ nlveteraneninstituut.nl


steunpunt ambulance t 0800 1299, steunpuntambulance@ nlveteraneninstituut.nl


nuldelijnscoördinatie t 088 334 00 00, info@veteranenloket.nl


LZV t 088 334 00 50, info@lzv-groep.nl


Hoofdredacteur: Annemiek Sinnige Artdirector: Martijn de Kruijf Vormgeving: Jennifer van Heumen Projectmanager: Evguenia Trounova Productiecoördinator: Frank van der Kolk


Aan dit nummer werkten verder mee: Rein Bijkerk, Jan Bos, Barry Hofstede, Else de Jonge, Iris Koomen, Johan Kroes, Els Mannaerts (tekst). Niels Blekemolen, Esther Cappon, Tobias Dahmen, Merlijn Doomernik, Marijke Krekels, John Peters, Marie Wanders, Gerard Wessel (beeld).


LITHOGRAFIE Grafimedia Amsterdam


DRUK Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, Baarle-Nassau


Informatie over personeelsadvertenties en aanbiedingen voor houders van een Veteranenpas: Stichting Onbekende Helden. E-mail: info@onbekendehelden.nl, www.veteranenpasvoordeel.nl.


© MPG. Amstelveen / Veteraneninstituut Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


Checkpoint 01 wordt tussen 19 en 23 januari 2021 bezorgd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88