search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
66


mobilisabele transportbataljons. Maar over hoe en wanneer de oud-Indiëcom- pagnieën en overige mobilisabele batal- jons op herhaling gingen, is eigenlijk niets bekend. Heeft u informatie of beschikt u over documentatie, dan wil BGB&T dat graag overnemen. Frits van ’t Spijker, kernlid BGB&T en ex-dienst- plichtig AAT’er, 1955-4, (0578) 66 24 40, frits@vantspijker.nl


Familie van sgt. A. Thieme GEZOCHT


In 1985 ontmoette ik in café De Bom- mel (Breda) de dochter van sgt. Alexan- der Thieme. Toen ik werd opgeroepen voor Libanon, gaf ze mij bij het afscheid het militaire boekje van haar vader als onderpand voor haar trouw. Tijdens de uitzending was er geen telefonisch contact mogelijk. Bij terugkeer leek het alsof ze nooit bestaan heeft, niemand weet waar ze gebleven was. Ik weet dat er een kleinkind is en ik zou hem of haar graag het boekje overhandigen. a.o.o. b.d. Peter Sebregts, pjotr.sebregts@gmail.com


Overleden


Adri Lucas ✝ 19 FEBRUARI 2020


Hij heeft gediend bij de marine bij de logistieke dienst goederenbe- heer. Hij heeft meegedaan aan voormalig Joegoslavië-operatie Grapple, Operatie Sharp Guard en diende van 1993 tot 1998 in de Perzische Golf MIO.


Cor Zwarts ✝ 13 SEPTEMBER 2020


De heer Zwarts diende van 1947 tot 1948 bij 5RS in Jogjacarta tijdens de Indonesische Onafhan- kelijkheidsoorlog. Hij was lid in de orde van Oranje-Nassau en drager van het Ereteken van Orde en Vrede met de gespen 1947-1948.


Jaap van Ommen ✝ 20 SEPTEMBER 2020


De heer Van Ommen was van 1948 tot 1950 gelegerd op Zuid-Suma- tra, met het vijfde bataljon Garde Jagers. Hij was drager van het ereteken voor Orde en Vrede en het draaginsigne Veteranen.


P.C. Bijl ✝ 12 OKTOBER 2020


Hij vervulde zijn dienstplicht op West-Java tussen 1948 en 1950. Hij diende bij het 413 bataljon, ondersteuningscompagnie als carrierchauffeur. Hij was drager van het ereteken O.V. met gespen 48/49.


Klaas van Diermen ✝ 2 NOVEMBER 2020


Hij diende in 1983 bij de MFO in de Sinaï-woestijn. In 1985 diende hij bij de UNIFIL in Libanon, waarvan drie maanden als detachementcom- mandant in de hoofdstad Beirut.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88