search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Over het nieuwe instituut


Het Nederlands Veteraneninstituut is een stichting die in opdracht van het Ministerie van Defensie het veteranenbeleid uitvoert.


De basis van het huidige veteranenbeleid zijn de Veteranenwet en het Veteranenbesluit. De belangrijkste doelen hierin zijn het uitdragen en stimuleren van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen en het minimaliseren van eventuele negatieve gevolgen na oorlogs- of uitzendervaringen. Het Nederlands Veteraneninstituut heeft een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en een directieraad. Ook heeft het een aantal lijn- afdelingen, waarvan de managers zitting hebben in de directieraad.


De afdelingen: • Erkenning en Waardering • Zorgcoördinatie • Maatschappelijk Werk, Preventie & Nazorg • Expertisecentrum • Bedrijfsvoering


Daarnaast zijn er stafafdelingen, zoals het Veteranenloket, de afdeling Control, het bestuurs- secretariaat en de afdeling Ketenzorg, Innovatie en Kwaliteit. In deze laatste afdeling is het program- mabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) ondergebracht. De voorzitter van het LZV heeft zitting in de directieraad.


Zo is de organisatie ingericht Raad van toezicht


Bestuurder Control


Geestelijke verzorging defensie Veteranenloket


Bestuurssecretariaat Ondernemingsraad


Ketenzorg, innovatie en kwaliteit


= Beslisbevoegd lid van directieraad


6


Erkenning en waardering


Zorgcoördinatie


Maatschappelijk werk, preventie en nazorg Expertisecentrum Bedrijfsvoering


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88