search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ereplek


Welk voorwerp herinnert jou aan een bijzonder moment op een missie en heeft een ereplek in jouw huis of hart? Mail naar checkpoint@mpg.today o.v.v. ereplek.


Ereplek beluisteren? Ga naar onze podcast!


www.veteraneninstituut.nl /checkpoint


‘Aller ogen zijn gericht op Kwatta’


‘Mijn vrouw spaarde blikken en zelf ben ik een verzamelaar van oude legerhelmen en heb - tot wanhoop van mijn vrouw - bijna 900 helmen op zolder liggen. Met dit Kwatta-blikje komen onze verzamelingen samen. Het leger was begin vorige eeuw de voornaamste afnemer van deze chocolade- repen. Op de wikkels stond sinds 1920 een soldaatje afgebeeld. Je kon voor de sol- daatpoppetjes sparen, door de afbeelding uit de verpakking te knippen. Naast de helmen heb nog vele andere militaire spullen. Maar dit blikje is toch wel speciaal.’


Michael Jansen (1960) was overste bij de landmacht, geneeskundige dienst en werd uitgezonden met UNPROFOR, UNPREDEP, KFOR en ISAF. Hij ging in 2018 met FLO.


Tekst Eline Lubberts Fotografi e Esther Cappon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76