search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
66 brieven


Kijk een veteraan (5)


Als marineman kan ik me slechts voor een klein gedeelte vinden in het artikel. Het artikel is 100% landmacht. Ook de uitdrukkingen, behalve lupa, komen mij niet bekend voor. Kijk, als we het over een ajkkb’tje (ajeekakabeetje) hebben zal de marineman dit meteen herkennen als een alle jezus klein kut bootje. Ook speedmarsen, in een tent slapen en een vuurtje maken is niet gebruikelijk op zee. Wij slapen op een tampat, hardlopen is verboden en een vuurtje hadden ze vroeger toen ze nog op stoom voeren.


APPIE VAN RIJN Aooodops b.d.


Voor wat of wie zijn we bereid te sterven? (1)


Het is betreurenswaardig dat Checkpoint aandacht schenkt aan de woorden van schrijver Arnon Grunberg (CP05). Je moet er moed voor hebben vaderland en god voor ‘dood te verklaren’. Ik ben christen en zeer teleurgesteld. De schrijver meldt ons zijn favoriete Bijbelpassage Prediker 9:4. “Want voor al wie tot de levenden behoort is er hoop. Immers een levende hond is beter dan een dode leeuw.” Is het niet beter om Psalm 46:11 te gebruiken als voorbeeld en te passen op ons bestaan bij de genade van de levende God: “Staak de strijd, en erken dat ik God ben. De tijd komt dat mensen zich zullen verzetten tegen de juiste uitleg van het geloof.” Lees 2 Timotheus 4:3. “Ze zullen leraren zoeken die passen bij hun eigen ideeën, en die zeggen wat ze graag horen.”


J. SPEKKENS (93), CANADA


woordelijkheid voor de vrijheid van hun medeburgers. Arnon Grunberg afdoen als provocateur schiet dat doel voorbij.


PIET WIT


Voor wat of wie zijn we bereid


te sterven? (2) Om scherp te kunnen zien, heb je helderheid nodig. Die helderheid biedt Arnon Grunberg in zijn 4 mei lezing. Hij laat zien waar het toe kan leiden als mensen door anderen buitengesloten worden. Ik ben hem daar dankbaar voor. Van de schietbaan weten we dat je om het doel te raken meer nodig is dan helder zicht en scherpte. Je moet ook helder in je hoofd zijn. Troebelen van buiten mogen ons niet afl eiden, of het nu uit de grachtengordel komt of van meneer Baudet. Ons doel is het beveiligen van een samenleving waarin mensen gelijk- waardig zijn, kansen hebben. Waar burgers vrij kunnen zijn, met verant-


Das Boot Als oud-onderzeebootman maakte de eerste fi lm over Das Boot een onuit- sprekelijke indruk op mij. Alhoewel ik de Onderzeedienst bij het uitkomen van die fi lm toen reeds jaren verlaten had, voelde ik bij het zien daarvan ineens weer die vaak verstikkende spanning tijdens de onderwaterpatrouilles in Nieuw-Guinea. Ik heb er na het zien van die fi lm heel vaak onrustig over gedroomd en op de reünies hoorde ik van mijn maten dat ook bij een aantal van hen bij het zien van deze fi lm het klamme zweet weer op hun voorhoofd stond. Ik ontken niet dat we bij het aan- doen van een buitenlandse haven, als we uit die ‘pijp’ waren gekropen, soms wel eens iets te uitbundig onze vrijheid vierden, iets waarvan ik heb genoten en waaraan ik nog steeds met het nodige plezier terugdenk. Dat had je (ik) ge- woon nodig, anders ging je stuk! Maar nu geeft Checkpoint als kijktip Das Boot 2. Een totaal andere fi lm dus. Ik heb een scène gezien waarin een stel losgeslagen krankzinnigen onder al even krankzinnig gekrijs in een café een serveerster verkrachtten. Ik heb het beeld uitgedaan, omdat ik mij in mijn eer aangetast voelde. Onbestaanbaar, dit had totaal niets met de werkelijk- heid te maken, grove lasterbeelden, die de eer en goede naam van alle onder- zeebootmannen door het slijk sleuren. Althans zo ervaar ik dat. Ik ben er ook op aangesproken met woorden als: ‘Mooi zooitje, die onderzeedienst’ en ‘Als het er bij de Onderzeedienst werkelijk zo aan toe is gegaan als in die fi lm dan zou ik er wei- nig moeite mee hebben als ze allemaal gezonken waren’. Ik verbaas mij en het stelt mij dan ook teleur dat Checkpoint deze serie als kijktip promoot.


H.D.W. DE JONG.


Illustratie: Erwin Vreeman


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76