search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BNMO-tijdslijn


35


2000


De verdere ontwikkeling van het veteranenbeleid leidt tot de oprichting van het Veteraneninstituut. Dit initiatief is aanvankelijk (tot 2003) een samenwerkingsverband tussen de BNMO, het Veteranen Platform, de Stichting Dienstverlening Veteranen, het BNMO- centrum en het ministerie van Defensie.


29 november 2014


De bondsraad besluit om de doelgroepen uit te breiden. Ook andere geüniformeerden, zoals politieagenten, met een aan de dienst gerelateerde aandoening kunnen zich aanmelden als lid.


Het BNMO pleit bij de


overheid voor nazorg


2005


De BNMO viert zijn 60e verjaardag en op het jubileumcongres houdt Wim van den Burg, eerste secretaris van de BNMO, een pleidooi voor een Veteranenwet. Tweede Kamerlid Angelien Eijsink is hierbij aanwezig en neemt hiervoor verder het initiatief. In 2012 wordt deze Veteranenwet door de voltallige Tweede Kamer aangenomen.


2007


De uitvoering van zorgzaken en het behartigen van belangen blijken niet altijd even makkelijk. Er wordt besloten tot opdeling van de vereni- ging. De BNMO gaat zelf verder als vereniging, leverancier van deelnemers aan begeleidings- programma’s en belangenbehartiger. Stichting de Basis wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal hulpverlenings- en begeleidingstaken.


2020


Na 75 jaar vormt het contactperso- nennetwerk nog steeds het hart van de BNMO en kunnen de huidige 11 afdelingen bogen op bijna 80 con- tactpersonen. Bij het tienjarig bestaan van de BNMO werd het motto ‘Door samenwerking sterk!’ geïntroduceerd; anno 2020 is dit onverkort het uit- gangspunt, alleen luidt dit motto nu ‘Samen sterk!’


Tot rust komen in Doorn Remon Hijstek (46)


Missies: 3x voormalig Joegoslavië, 1992 (UNPROFOR), 1995 (IFOR), 1999 (KFOR). Functie: o.a. infanterist en chauffeur


‘Met mijn vrouw en drie dochters kom ik regelmatig naar de gezinsweken die de BNMO in Doorn organiseert. Door mijn PTSS kan ik niet goed op vakantie. Ik krijg dan al snel te veel prikkels. Die weken zijn zo geweldig! Alles word je uit handen genomen en je komt dan echt tot jezelf en tot elkaar. Er zijn allerlei leuke activiteiten voor de kinderen en ik merk dat het goed klikt met de kinderen van andere


veteranen. Zelf heb ik veel aan de gesprekken met andere veteranen. Dat gaat allemaal heel luchtig en natuurlijk. Het maakt niet uit waar je geweest bent, je hebt direct een klik en ze begrijpen je vaak al met één woord. Iedereen gaat met respect met elkaar om en vraagt bijvoorbeeld eerst of hij bij je mag komen zitten. Soms ga ik namelijk even buiten zitten om tot rust te komen. Aan het einde van zo’n week zijn we als compleet gezin weer opgeladen. Vorig jaar ben ik ook voor het eerst met mijn 11-jarige dochter naar een survivalweekend van de BNMO geweest. We botsen nogal eens. Door samen een tent te bouwen, vuurtjes te maken en leuke activiteiten te ondernemen, zijn we dichter bij elkaar gekomen.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76