search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
75


Dit doen we voor jou


Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid.


1 2 Communicatie


De afdeling Communicatie houdt zich bezig met communicatie voor en over veteranen, via Checkpoint, website en sociale media. Daarnaast zorgt de afdeling dat veteranen in de samenleving zichtbaar zijn en dat hun verhaal wordt verteld, om zo waardering en erkenning in de maatschappij te bevorderen. Bijvoorbeeld door de veteranenselectie voor de Erecouloir op de Dam en het speed- daten op bevrijdingsfestivals.


3 KOC


Het Kennis- en Onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut verricht uiteenlopende onder- zoeken. Het KOC houdt de vinger aan de pols door te onderzoeken hoe veteranen terugkijken op hun oorlog of missie, wat de invloed is van oorlogs- en uitzendervaringen op hun verdere leven, welke behoeften veteranen hebben, hoe veteranen zich manifesteren, en hoe de samenleving tegen veteranen aankijkt. Meer infor- matie over het KOC vindt u op de website onder ‘onderzoek’.


check Nummer 07, januari 2020, jaargang 21


Checkpoint is een uitgave van het Veteraneninstituut en verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 105.000. Houders van de Veteranenpas ontvangen Checkpoint gratis. Militairen in dienst in bezit van een Veteranenpas krijgen automatisch een digitaal abonnement op Checkpoint. Anderen kunnen een jaarabonnement nemen door een e-mail te sturen naar: veteraneninstituut@emdejong.nl. Een jaarabonnement kost € 18,50 (NL), € 23,50 (BEL), € 28,50 (EUR), € 32,50 (overige landen).


VRAGEN EN MUTATIES Veteranenloket Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon: 088 334 00 00 E-mail: info@veteranenloket.nl


Vergeet niet uw post te frankeren.


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, 088 334 00 50


REDACTIEADRES Redactie Checkpoint Postbus 862 1180 AW Amstelveen E-mail: checkpoint@mpg.today


REDACTIE Redactie Veteraneninstituut: Gielt Algra, Martin Elands, Susan Meenhuis, Nelleke Rienstra Redactie MPG.: Brigitte Donders, Lize Leichel, Eline Lubberts, Arie Meijer


Geestelijke Verzorging


Een uitzending verandert mensen, gelukkig meestal ten goede. Herinneringen aan een uitzending kunnen echter ook vragen en emoties oproepen en de kijk op de wereld veranderen. Gv’ers willen graag helpen om deze veranderingen een zinvolle plaats te geven. De Dienst Geestelijke Verzorging is er voor individuele verzoeken (zoals gesprekken bij het Vi of bij u thuis), voor groepen (bijvoorbeeld het bezoeken van veteranencafés en veteraneninloopcentra) en advies en informatie. De coördinator geestelijke verzorging van het Vi is Marco Spies, bereikbaar op: 088 334 00 88 of via m.spies@veteraneninstituut.nl.


Alle Checkpoints online! Wist je dat je online de oude edities van Checkpoint terug kunt lezen? Ga naar Checkpoint Veteranen, klik op archief en vervolgens op de editie die je wilt bekijken. Log in met je Veteranenpasnummer, het wachtwoord is Checkpoint (met hoofdletter). Ben je veteraan in actieve dienst? Dan kun je ook inloggen met je PeopleSoftnummer.


point. check


Hoofdredacteur: Annemiek Sinnige Artdirector: Martijn de Kruijf Vormgeving: Jennifer van Heumen Projectmanager: Evguenia Trounova Productiecoördinator: Frank van der Kolk


Aan dit nummer werkten verder mee: Jan Bos, Barry Hofstede, Else de Jonge, Iris Koomen, Johan Kroes (tekst). Niels Blekemolen, Lars van den Brink, Esther Cappon, Tobias Dahmen, Jeroen Dietz, Erik Kriek, Paul Tolenaar, Gerard Wessel (beeld).


LITHOGRAFIE Grafimedia Amsterdam


DRUK Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, Baarle-Nassau


Magazine voor veteranen


SEPTEMBER 2020 NR 06


Informatie over personeelsadvertenties en aanbiedingen voor houders van een Veteranenpas: Stichting Onbekende Helden. E-mail: info@onbekendehelden.nl, www.veteranenpasvoordeel.nl.


EOD-veteranen DE VIJAND


ALTIJD VOOR BLIJVEN


Veteranenbeleid GRENZEN AAN DE


ZORGPLICHT?


SREBRENICA IN DE MEDIA


HET VETERANENGEVOEL VAN CARL DE HELD


‘ De trots kwam later’


Lees de bijlage


© MPG. Amstelveen / Veteraneninstituut Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


Checkpoint 08 wordt tussen 8 en 12 december 2020 bezorgd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76