search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
kom wel


kleinkinderen vormden een welwillend


‘De luisterend oor’ Jeoffrey van Woensel


Wetenschappelijk medewerker/historicus Kennis- en Onderzoekcentrum, Veteraneninstituut


3X Zeker lezen!


Drie verhalen van familie- leden die op zoek gingen naar het veteranenverleden van hun (groot)vader.


P.20 Familiegeschiedenis


Beeldanalisten in Leeuwarden verzamelen data met de MQ-9 Reaper.


P.36 Defensie


P.56 Interview


Voorwoord


5


75 jaar geleden kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog. De aandacht voor deze oorlog is onverminderd groot. Volgens NIOD-historicus Erik Somers, hoofdspreker tijdens de Veteranenlezing op 2 november, is WO II in ons collectieve geheugen gegrift en zal daar voorlopig niet uit verdwijnen. Dat steeds minder mensen de oorlog zelf hebben meegemaakt, leidt er vooralsnog niet toe dat de belangstelling ervoor taant. Opvallend is de aandacht van de derde generatie voor de oorlogservaringen van hun opa’s en oma’s. Het lijkt wel of de overdracht van oorlogservaringen een generatie heeft overgeslagen. WO II-veteranen gingen na afloop van de oorlog weer aan het werk of pakten hun studie weer op (een aantal raakte betrokken bij de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië). Over hun ervaringen spraken ze niet, ook niet met hun kinderen. De wederopbouw had prioriteit en en ze wilden hun kinderen niet belasten. Pas op latere leeftijd gingen ze verhalen vertellen en hun kleinkinderen boden maar al te graag een luisterend oor. Aan deze vorm van persoonlijke overlevering komt na drie generaties echter een einde. Er leven steeds minder WO II-veteranen die hun verhaal in hoogsteigen persoon kunnen overdragen. Gelukkig heeft het Veteraneninstituut hun - en vele andere - herinneringen in de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen‘ voor de eeuwigheid’ vastgelegd. Opdat we blijven herinneren en nooit zullen vergeten.


Lees het interview met schrijfster Anjet Daanje over De herinnerde soldaat.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76