search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
22


OPROEP


JUNI 2019


Martin van Thiel (71) deed halverwege 2019 een oproep. Hij zocht maten van zijn vader Sam van Thiel, die in april 1949 ver- mist raakte in Nederlands-Indië. ‘De informatie die ik over hem had, is altijd mistig geweest. Ik krijg het evenmin opgehelderd. Ik heb geaccepteerd dat ik de precieze omstandigheden niet te weten kom.’


De vader van Van Thiel is in augustus 1948 met De Zuiderkruis aangekomen op Java. De tijd tussen opleiding en vertrek bracht Sam van Thiel door met zijn verkering Bep. Zoon Martin: ‘Het was een onzekere tijd voor mijn ouders. Mijn vader wilde eigenlijk niet gaan en mijn moeder twijfelde of ze zwanger was. Mijn vader is toch op de boot gestapt en een dag later wist mijn moeder dat ze in verwachting was.’ Zijn ouders trouwden met de handschoen.


D


‘Mijn vader is echt de onbekende soldaat’


En toen kwam het vreselijke bericht van zijn vaders vermissing. Van Thiel sprak meerdere keren met zijn moeder over zijn vader. ‘Ik had zoveel vragen. Over hoe hij was, maar ook over het leven op Java. In 1988 ben ik in contact gekomen met een dienstkameraad van mijn vader uit die tijd. Hij nam me zelfs mee naar de eerste veteranenreünie van 411 Bataljon Infanterie (6 Bataljon Garderegiment Grenadiers). Het was fi jn om daar te zijn. Het viel me wel op dat zodra ik vragen stelde over mijn vaders vermissing, de verhalen vaag werden. Ik had het gevoel dat er om de hete brij werd heengedraaid.’ Van Thiel heeft het graf van zijn vader


in Nederlands-Indië bezocht (zijn lichaam werd een paar weken na de vermissing gevonden) en hij is naar de plek gegaan waar zijn vader vermist raakte. Van Thiels carrière als fotograaf slokte al zijn tijd op. ‘Ik besloot er opnieuw werk van te maken toen ik wat ouder werd en meer tijd kreeg.’ Hij zag documenten in, las het verslag van de gevechtspatrouille van 12 april 1949, is foto’s gaan verzamelen en concludeerde opnieuw dat er informatie ontbrak. ‘Wederom ben ik op zoek gegaan naar mensen die hem kenden, vandaar mijn oproep in Checkpoint. Ik heb opnieuw veteranen gesproken en weer bekroop me het gevoel dat er geen openheid van zaken werd gegeven. De informatie is tegenstrijdig. Ik heb besloten me erbij neer te leggen. Kennelijk is het niet de bedoeling dat ik te weten kom wat er precies is gebeurd. Ik wil ook niet het vuur na aan de schenen van de vetera- nen leggen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest.’ Van Thiel kent nu zo’n 90 procent van het verhaal en kan aardig speculeren over wat er moet zijn gebeurd. ‘Ik leg nu de laatste hand aan een boek over mijn vader. Het is niet voor het grote publiek, maar voor een paar intimi, en ik zal het naar de archieven sturen zo- dat het verhaal van mijn vader bewaard blijft’. Want daar is het Van Thiel uiteindelijk om te doen. ‘Ik wilde zoveel mogelijk te weten komen over mijn vader. Het is een gekke gedachte dat hij een vreem- de voor me is. Hij is echt de onbekende soldaat. Ik wil hem eren, zodat hij niet vergeten wordt. Hij was nog geen twintig toen hij overleed. Het is moeilijk voor te stellen wat voor man hij zou zijn geworden.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76