search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
18


zijn als ik zou sneuvelen’


dacht dat het zinloos zou


nog dat ik


‘Ik weet


Martijn Trouwborst (38) SFIR-4 (Irak), 2004 Mortierist 81 mm / munitiewerker


‘Ik heb geleerd om waardering bij mijzelf te zoeken. Ik heb één keer meegelopen in het veteranendefilé in Den Haag. Je krijgt dan een groot applaus, mooi uiteraard, maar van mij hoeft dat niet per se. Ik hoef ook geen aai over m’n bol. Wel vind ik het een goede zaak als mensen applau- disseren voor datgene waar militairen zich voor hebben ingezet. Dat ze zich realiseren dat veteranen de veiligheid en welvaart buiten de landsgrenzen verdedigen. Dat is voor mij voldoende, want op uitzending ben je in zo’n bizarre wereld dat je niet kunt ver- wachten dat burgers dit begrijpen. Er zijn maar weinig mensen die echt naar je luisteren. In eerste instantie gaf dat teleurstelling, maar waarom zou ik begrip van anderen verwachten? In 2004 was ik met de Luchtmobiele Brigade in Al Khider, ongeveer twee- honderd kilometer onder Bagdad. We waren met ongeveer honderdzestig man en moesten de stabiliteit en vrede in dat gebied bewaken, in de nasleep van de Amerikaanse inval


in Irak, een jaar eerder. Op een dag bezochten wij het Nederlandse kamp in Ar Rumeita en op de terugweg ging het mis. De sfeer op straat was grimmig en toen een van onze voertuigen defect raakte, werden we door een dreigende menigte omsingeld. Waarschijnlijk hebben ze toen iets klaargelegd op onze route. Daarna werd het stil op straat en toen we over een brug reden, werd het voertuig achter mij getroffen door een bermbom. Op zo’n moment weet je in een split second wat je echt wilt in het leven, namelijk heel thuiskomen. Ik weet nog dat ik dacht dat het zinloos zou zijn als ik zou sneuvelen. Tegelijkertijd ga je handelen. We moesten zo snel mogelijk met de gewonden en voertuigen uit de kill zone zien te komen, want je kunt elk moment beschoten worden. Tijdens mijn opleiding heb ik weleens getwijfeld hoe ik uit de verf kom op zo’n moment, maar het feit dat ik deed wat ik moest doen, gaf mij veel vertrouwen. Operationeel ging het die uitzending allemaal prima, maar toch was ik aan het einde emotioneel uitgeput. Je zit 24/7 op elkaars lip en kleine frustraties stapelen zich


Veteranenpopulatie verandert tot 21 jaar


Leeftijdsopbouw veteranen per 1 januari 2020 0 veteranen 21 - 30 jaar 6.700 veteranen


31 - 40 jaar 21.600 veteranen 41 - 50 jaar 26.450 veteranen 51 - 60 jaar 19.400 veteranen 61 - 70 jaar 9.200 veteranen 71 - 80 jaar


8.700 veteranen


81 - 90 jaar 4.950 veteranen vanaf 91 jaar 10.250 veteranen


De totale


veteranenpopulatie bestaat uit


107.250 personen. Hiervan is ongeveer 5,5% vrouw.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76