search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Interview


57


‘Herinneringen zijn nogal


hoe je de wereld waarneemt’


bepalend voor


U heeft uitvoerig research gedaan voor uw boek. Zo maakte u aan de hand van ansichtkaarten een reconstructie van Kortrijk, waar het verhaal zich voor het grootste deel afspeelt, en las u veel non- fictie over WO I. Wat heeft u verrast? ‘Mijn boek gaat vooral over de effecten die oorlog en geweld hebben op iemands zielenleven, en dus niet primair over de Eerste Wereldoorlog zelf, maar ik heb me inderdaad wel uitvoerig verdiept in de oorlog. Zo las ik verschillende boeken van mannen die hun ervaringen in de loopgraven van WO I hebben opgeschreven. Ik besefte dat ik bij loopgraven altijd een idee heb gehad van permanent wapengekletter. Door het lezen van deze boeken werd me duidelijk dat er ook in de loopgraven geprobeerd werd zoiets als een dagelijks leven in te richten. Ook al was het er koud, vies


en modderig, niet zelden vergeven van de ratten en sliepen de mannen in gaten in de muur, alsof ze dieren waren. Of je nu in de frontlinie lag of daarachter, de dagen bestonden vooral uit wachten. Er werd gerookt, gepraat, er werden spelletjes gedaan en brieven geschreven. Het verraste me dat mensen zich zelfs in zo’n extreme situatie tot op zekere hoogte weten aan te passen.’


Uw hoofdpersonage, Amand Coppens, lijdt aan wat toen shellshock werd genoemd en nu PTSS heet. Hoe werd er in die tijd naar gekeken? ‘Men zag mannen die PTSS- symptomen hadden – nachtmerries, geheugenverlies, verlammings- verschijnselen, beven – vooral als aanstellers en lafaards. Soldaten met shellshock zijn voor de krijgsraad gedaagd en sommigen zijn zelfs


geëxecuteerd. In andere gevallen stuurde men ze linea recta terug naar het front, maar daar wilden ze deze mannen helemaal niet hebben, omdat hun angst en nervositeit anderen aanstak. Voor zover er behandelingen bestonden, waren die erg wreed. Sommige soldaten met PTSS konden niet meer praten en om hen weer aan het praten te krijgen, kregen ze via elektroden op hun tong zware schokken toegediend. Deze getraumatiseerde mensen konden ook niet bij hun thuisfront terecht. Hun naasten hadden geen notie van wat ze meegemaakt hadden en beschouwden hen als helden. Het moet een heel eenzame aangelegen- heid geweest zijn. De Engelse arts doktor Rivers was aan het eind van WO I de eerste die verdedigde dat PTSS-patiënten gebaat zijn bij rust, hypnose en empathische gesprekken.’


Denkt u dat literatuur een rol kan vervullen bij het levend houden van de geschiedenis? ‘Dat denk ik zeker. Door fictie te lezen kun je je inleven in bijvoorbeeld iemand die een oorlog heeft meegemaakt. Met een geschiedenisboek waarin de feiten keurig onder elkaar staan, is dat lastiger.’


Verwacht u dat De herinnerde soldaat tot de klassieke oorlogsli- teratuur gaat behoren? ‘Of dat gaat gebeuren moet de tijd maar uitwijzen, maar ik zou het heel eervol vinden.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76