search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PED-capaciteit


39


Op uitzending? Het werk van sergeant Kelsey houdt in feite in dat ze continu op uitzending is. Kelsey: ‘Formeel is dat niet zo, maar wij zijn continu operationeel bezig en ik zie veel meer dan veel veteranen die één of twee keer op uitzending zijn geweest.’ Een medaille krijgt ze er niet voor, hoe- wel ze tegen haar verwachting in, toch een keer ‘echt’ op uitzending kon. Van oktober 2019 tot eind januari 2020 werd ze gestationeerd op het hoofdkwartier in Qatar. ‘Daar mocht ik leidinggeven


Deze manier van opereren is echt iets van de toekomst


aan de beeldanalisten en screeners, van wie sommigen dertig jaar ervaring hadden. Dan sta je daar, 22 jaar oud, vrouw, blond haar, en moeten ze naar jou toe met hun vragen. Het ging mij goed af en als je laat zien wat je kunt, dan is het al snel heel normaal.’ Hoewel het leidinggeven haar goed afging, ziet sergeant Kelsey zich nog wel een aantal jaren als beeldanalist werken. ‘Deze manier van opereren is echt iets van de toekomst. Het werken met een drone betekent dat er weinig mensen hoeven worden uitgezonden waardoor de persoonlijke risico’s en de logistieke ‘voetafdruk’ beperkt blijven. Zo dragen we op afstand bij, maar zitten er tegelijkertijd met de neus bovenop. Een nieuwe manier van wer- ken waarvan we de eff ecten, positief en negatief, nog niet compleet kunnen overzien. Behalve dat we na een werk- dag gewoon naar huis gaan.”


Nintendo- medaille


De Amerikaanse dronepiloot Brandon Bryant kwam in 2012 met zijn verhaal in het nieuws. Hij had de krijgsmacht verlaten en bij hem was PTSS vastgesteld en zijn ‘dromen waren in infrarood’. De impact van de beelden van alles wat hij had aangericht was hem niet in de koude kleren gaan zitten. In het artikel in Der Spiegel waarin hij zijn verhaal doet, legt de commandant van de eenheid ‘op afstand bestuurbare vliegtuigen’, kolonel William Tart, uit dat deze drones niet alleen de afstand vergroten, maar juist ook de nabijheid. Doordat dronepiloten vaak maandenlang bepaalde mensen observeren, krijgt het ook iets intiems. ‘De oorlog wordt persoonlijk. We zien ze met hun hond spelen, de was ophangen. We kennen al hun gewoontes, alsof het onze buren zijn.’ Hij gebruikt om deze reden dan ook liever de term ‘op afstand bestuurbare vliegtuigen’ dan ‘drones’ of ‘onbemande vliegtuigen’. De Amerikaanse regering wilde hier in eerste instantie aan tegemoet komen door de Distinguished Warfare Medal in te stellen, voor deze inzet op afstand. Deze medaille, al snel spottend ‘Nintendomedaille’ genoemd, werd geacht in rangorde boven de Bronze Star en de Purple Heart te komen. Dit leidde tot woedende reacties van Amerikaanse veteranen. In hun ogen hadden mensen die, anders dan zij, vanuit hun luie stoel oorlog voerden, meer dan tienduizend kilometer verwijderd van het front en die vervolgens om zes uur met hun partner konden gaan eten, geen recht op een oorlogsmedaille.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76