search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ooggetuige 53


OV Arie van der Krans ER


Eendracht Voorlopig werkt Van der Krans nog even door in het CMH, twee à drie dagen in de week. Sinds hij met FLO is, besteedt hij meer tijd aan zijn hobby: oldtimers. ‘Ik heb er een waar ik ge- regeld een ritje mee maak en beurzen mee bezoek. Binnenkort ga ik een monteursopleiding doen, gericht op klassieke automobielen.’ Soms vragen mensen hem waarom hij zijn hele leven militair gebleven is. ‘Dan wijzen ze op alles wat er te doen is over Defensie. De tweeprocentnorm, dat er geen middelen zijn, er geen


munitie is, het gesappel.’ Hij snapt het wel, maar al die kritische noten hebben hem er niet van weerhouden in hart en nieren militair te blijven. ‘Je kunt van alles over Defensie zeggen en een zeker wantrouwen tegenover de politiek vind ik terecht. Maar op eenheidsniveau – of het nu een schip, een bataljon of een ziekenhuis is – is de loyaliteit onovertroff en. Dat zie je ook nu, in de coronacrisis. Covid-tests op Schiphol? Ziekenhuizen die extra han- den nodig hebben? Het leger staat er. Die eendracht en onderlinge solidariteit is uniek. Ik vind dat geweldig.’


Arie van der Krans studeerde geneeskunde aan de VU en begon zijn loopbaan in 1988 als militair arts in het MHAM (sinds 1991 het Centraal Militair Hospitaal - CMH) in Utrecht. Hij was vervolgens batal- jonsarts bij het 104 Verkennings- bataljon in Nunspeet, werkte als arts bij de Provinciale Geneeskundige Dienst in Gelderland en was stafarts op het Centrum voor Vredesopera- ties, dat hij mee hielp opzetten. Hier haalde hij ook een master in sociale geneeskunde, tegenwoordig ‘public health’. Tussen 1996 en 2002 volgde Van der Krans vanuit de Koninklijke Landmacht een civiele opleiding tot orthopedisch chirurg. Van 2003 tot 2019 werkte hij als orthopedisch en traumachirurg in het CMH in Utrecht. Sinds 2019, het jaar waarin hij met FLO ging, is hij nog twee à drie dagen per week in dit hospitaal werkzaam als orthopedisch chirurg, nu als burger/MBD. Van der Krans werd zes keer uitgezonden. Hij nam deel aan missies in de Sinaï (1990), Irak/Saoedi-Arabië (1991), (voor- malig) Joegoslavië (1992) en Afghanistan (2007/2010). In 2014 was hij medisch leider van het chirurgisch veldteam bij de bergingsmissie na het neerstorten van vlucht MH17.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76