search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BNMO-tijdslijn 25 augustus 1945


Na afl oop van WO II is er weinig aandacht voor de soms zwaar gehandicapte Nederlandse militairen, hun partners en weduwen van omgekomen militairen. Om iets aan de woon- en leefomstandigheden van deze militairen en weduwen te kunnen doen, richten de getroff en militairen de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoff ers op.


1958


Op een stuk bos- en natuurgrond in Doorn verrijst het BNMO-Woonoord, bestaande uit een hoofdgebouw met onder meer dertig aangepaste appartementen voor alleenstaande gehandicapte oud-militairen en veertien bungalows voor gezinnen van gehandicapte oud-militairen. Koningin Juliana opent dit woonoord.


33


1947


De BNMO zet zich in voor goede nazorg en betere invaliditeits- en nabestaandenpensioenen. Met succes: in 1947 wordt een nieuwe Pensioenwet aangenomen en in 1956 nogmaals grondig aangepast.


1950 1950


Oud-verzetsstrijder en bankier Willem ‘Bib’ van Lanschot wordt voorzitter van de BNMO. Hij slaagt erin om van de BNMO een professionele organisatie te maken. Hij is voorzitter tot 1980.


De BNMO is een van de initiatiefnemers van de World Veterans Federation (WVF). Van Lanschot is meer dan 30 jaar voorzitter van deze organisatie, die nu 172 veteranenorganisaties uit 121 landen telt.


1954


De wereldberoemde actrice Audrey Hepburn bezoekt Nederland om geld op te halen voor de BNMO. Ze wordt ambassadrice in buitengewone dienst van de BNMO en tijdens haar korte bezoek zamelt ze een bedrag in van 50.000 gulden. In de volgende vijf jaar wordt met zogenoemde ‘Appèl-akties’ vijf miljoen gulden opgehaald, waaraan het ministerie van Defensie éénmalig een subsidie van zeshonderdduizend gulden toevoegt. Met dat bedrag koopt de BNMO een stuk grond in Doorn voor het BNMO-Woonoord.


Nog altijd ‘s nachts op patrouille Mustafar Effendi (58)


Missies: Libanon (1983), WUE (1989/1990) Functie: Geweerschutter


‘Als 19-jarige dienstplichtige soldaat ben ik in 1983 met de VN uitgezonden naar Libanon. Ik zat op post 7-1 Alpha. Dat was pal tegen de grens met Israël aan, dus de plek waar de ellende begon. We werden daar onder vuur genomen, we hebben collega’s verloren en vaak stonden we volslagen machteloos. Die periode heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb er een hoop geleerd, maar slaap ’s nachts


ook nog altijd slecht. We gingen daar ’s nachts op patrouille en dat is in mijn systeem blijven zitten. Mijn vertrouwen in de mensheid is ook minder geworden. Op een gegeven moment werden mijn psychische problemen zo groot dat ik een brief naar de BNMO heb geschreven. De volgende dag al stond Willem Veldkamp van de BNMO bij mij op de stoep! Hij luisterde naar mij, hielp mij bij het contact met allerlei instanties en ik help hem één keer in de week bij zijn bosproject in de buurt van Emmen. Daar komen veteranen van allerlei missies om de heide schoon te houden en met elkaar te praten. Iedereen heeft een ‘rugzakje’ en daardoor begrijp je elkaar beter. Ik ben de BNMO en Willem Veldkamp daar nog altijd dankbaar voor.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76