search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Berichten uit Doorn


61


Zonder respect geen succes


iTrack: inzicht in voortgang zorgtraject


Wil je de voortgang van jouw zorgtraject in beeld krijgen en zelf verantwoordelijkheid nemen over het verloop? iTrack is jouw digitale thermometer tijdens de begeleiding of behandeling. Je kunt eenvoudig zelf checken hoe jij de voortgang van je begeleiding of behandeling ervaart. Vul iTRACK met enige regelmaat in, dan zie je ook of je klachten afnemen, hetzelfde blijven of op sommige punten extra aandacht vragen. iTRACK kan helpen om je bewust te worden van je veerkracht.


Het laat je ups en downs zien. Jij bepaalt of je de vragenlijst invult, hoe vaak je de lijst invult en met wie je de vragenlijst deelt. Dat kan uiteraard je hulpverlener zijn, maar ook je partner of andere voor jou belangrijke mensen. Heb je moeite om onder woorden te brengen hoe je je voelt? Dan kun je iTRACK gebruiken om het te laten zien.


Geïnteresseerd? Ga naar itrack.mijnzorgpeiler.nl. Hier maak je eenvoudig een eigen beveiligde omgeving. De eerste keer moet je hier een aantal basisgegevens invullen, bijvoorbeeld van welke instelling je begeleiding krijgt. Vervolgens kun je op ieder gewenst moment snel antwoord geven op tien vragen. Je kunt na het invullen direct de resultaten inzien. Meer informatie over het invullen van de vragenlijst, inzien van de resultaten en de rapportage vind je ook in MijnZorgPeiler na het inloggen.


Het belang van respect krijgen militairen met de paplepel ingegoten. Een succesvol leider heeft respect voor zijn ondergeschikten en heeft het respect van zijn leidinggevenden. Maar ook respect voor de ‘tegenpartij’. Want als je geen interesse voor de ander hebt en niet naar de ander luistert, niet verdraagzaam bent en niet anticipeert, dan kom je nooit tot een oplossing. Het doel wordt niet bereikt. Bij problemen met jongeren horen we uit de samenleving vaak: ‘Was er nog maar de dienstplicht, dan was dit niet gebeurd’. Daarbij wordt verwezen naar de drill sergeant die ze wel zal (her)opvoeden. Het gaat bij het kweken van respect om respect te hebben voor gezag, elkaar en elkaars spullen. Ik ben van mening dat de dienstplicht destijds een grote bijdrage heeft geleverd aan het vormen van de jeugd. Maar herinvoering van de opkomstplicht is niet aan de orde en ook de sociaal-maatschappelijke dienstplicht komt niet echt van de grond. Veteranen zijn als geen ander geschikt om het belang van respect uit te dragen. Over het algemeen is er veel respect voor veteranen en dat helpt om respect te kweken. Geef het goede voorbeeld en start het gesprek over het belang van respect met je contacten in de buurt en op het werk, tijdens maatschappelijke activiteiten en natuurlijk bij de opvoeding van kinderen en kleinkinderen. Daarmee wordt onze bijdrage aan de samenleving verlengd naar buiten de militaire kaders en dragen we als veteraan ook op die manier ons steentje bij aan een respectvolle samenleving.


Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform


Getty Images


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76