search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veteranenlezing


13


vrijheid als een groot goed’


generatie ziet onze


‘Ook de derde


Het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner, maar de belangstelling voor de oorlog is nog altijd groot. Hoe verklaar je dat? ‘Ik heb recent een telling gedaan en Nederland heeft inmiddels ruim tachtig musea met de Tweede Wereldoorlog als hoofdthema. De belangstelling voor de oorlog is inderdaad niet afgenomen en lijkt, afgaand op bezoekersaantallen van oorlogsmusea, alleen maar gegroeid. Dat ook mensen die na 1945 geboren zijn een niet aflatende belangstelling hebben voor de oorlog, schrijf ik toe aan het feit dat deze een funda- mentele plek heeft in ons culturele geheugen. De geschiedenis ervan is verankerd in ons collectieve geheugen en bepaalt mede de identiteit van Nederland.’


De mogelijkheden voor persoon- lijke overdracht van herinneringen zullen door het uitsterven van de oorlogsgeneratie almaar kleiner worden. ‘Ja, maar dat mensen meer afstand hebben tot de oorlog, heeft duidelijk geen invloed op de belangstelling die ze ervoor hebben. Ook de derde generatie ziet onze vrijheid als een groot goed en beschouwt het levend houden van de herinnering aan een periode van terreur, onderdrukking en vervolging als een manier om zich bewust te blijven van die vrijheid en die te koesteren en onderhouden. Het verbinden van de herinnering aan de oorlog met zingeving is kenmerkend voor de huidige jongere generatie. Dat zie je bijvoorbeeld heel sterk terug in Theater na de Dam, de jaarlijkse, landelijke theatermanifestatie op 4 mei, na de Dodenherdenking.’


Wat verwacht je voor de toekomst van de herinneringscultuur? ‘Ik verwacht dat de interesse voor de oorlog onverminderd groot zal blijven, maar dat de invulling andere accenten zal krijgen. Er is nu bijvoorbeeld een tendens om militaire locaties te markeren en daar een verhaal bij te vertellen. Illustratief hierbij is de groeiende populariteit van de Liberation Route, een inter- nationale herdenkingsroute die, ook in Nederland, plekken met elkaar verbindt die van belang waren tijdens de opmars van de geallieerden. Ook dat is een manier om de herinnering aan de oorlog, die steeds verder weg komt te liggen in tijd, concreet en tastbaar te maken voor naoorlogse generaties. De behoefte om te reflec- teren op de oorlog blijft.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76