search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Korte berichten in ’t kort Voor u geselecteerd


Verhalen van veteranen


Vijfheerenlanden Onder de scholen in de gemeente Vijfheerenlanden is een boek ver- spreid met de verhalen van 33 vete- ranen uit deze gemeente. Zo kunnen de leerlingen kennis nemen van de ervaringen van hun dorpsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië, maar ook de belevenissen tijdens recentere confl icten in Bosnië en Afghanistan passeren de revue.


Laatste Catalina krijgt opknapbeurt


In de jaren veertig en vijftig beschikte Defensie over tientallen Catalina’s, een amfibische vliegboot die met name werd ingezet in Nederlands-Indië.Het laatste nog vliegende exemplaar werd vorig jaar opgenomen in de collectie van een museum in Boston (VS). Ook het Nationaal Militair Museum beschikt over een exemplaar, maar die vliegt al jaren niet meer en is behoorlijk in verval geraakt. Zozeer zelfs, dat een jaren-


Veteranen Westland vieren jubileum


Veteranenvereniging Westland vierde eind augustus haar vijfjarig jubileum. In die vijf jaar heeft de vereniging zich stevig op de kaart gezet. Jaarlijks komen honderden veteranen – van Den Haag tot Rotterdam – naar het vereni- gingsgebouw in Poeldijk. Oprichter Jan Kerkhof heeft een simpele verklaring voor het succes: ‘Veteranen kunnen hier zichzelf zijn. Er wordt naar hem geluis- terd en ze voelen zich begrepen.’


lange renovatie in gang is gezet om de laatste Catalina in Nederland te kunnen behouden. De vliegboot is overgebracht naar het Nederlands Transport Muse- um in Nieuw-Vennep waar vrijwilligers het opknapwerk voor hun rekening nemen. Een van hen is Frans Duijts die bijna vijftig jaar in de luchtvaart heeft gewerkt. ‘Ik denk dat het wel vijf jaar kan duren’, schat hij in. Bezoekers van het NMT kunnen de restauratie volgen.


Ons land is jullie veel dank verschuldigd. Jullie dapperheid


en off ers zullen nooit vergeten worden


Prince of Wales William bedankt veteranen bij herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Japan


Tekst Jan Bos


59


Fotografie: NMM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76