search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
34 1960


De BNMO staat mede aan de basis van de Nederlandse Invaliden Sportbond, tegenwoordig bekend als Gehandicaptensport Nederland.


1977


In de Algemene Vergadering valt het besluit om formeel de naam en doelgroep uit te breiden met ‘dienstslachtoff ers’.


1984


Koningin Beatrix opent het BNMO- centrum, een uitbreiding van het woonoord en een nieuw nazorgcentrum waarin leden terechtkunnen als ze één van de begeleidingsprogramma’s volgen.


1989 1970


De BNMO richt de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoff ers op (SFMO). De SFMO steunt vanaf haar ontstaan meer dan 400 instellingen die zich inzetten om gevolgen van de oorlog te verzachten en die de processen rondom de vrede bevorderen. Sinds 2007 staat de SFMO bekend als het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).


Generaal-majoor Robert Nypels, betrokken bij de BNMO, oppert het idee om een platform op te richten waarin de diverse veteranenorganisaties zich kunnen verenigen om hun belangen te behartigen. Ted Meines richt vervolgens de Stichting Veteranen Platform op.


BNMO draagt bij aan groei


Martine Wolf-Draaijer (38)


Missies: SFOR-12 (Bosnië, 2002), TFU-3 (Afghanistan, 2007) Functie: chauffeur van HID en extra’s


‘Mijn twee missies waren totaal verschillend. Tijdens SFOR-13 was het land weer volop in opbouw. Afgezien van enkele kleine incidenten was het een goede missie waarin we veel mensen hebben kunnen helpen. In Afghanistan werd er meer gesloopt en vernield, dan opgebouwd. In onze periode


vonden er veel beschietingen en zelfmoordaan- slagen plaats, dus we kregen veel gewonden op de poli. Ik was uitgezonden met 470 MOGOS (mobiel geneeskundig operatiesysteem). Direct na mijn missie zat mijn contract erop en moest ik Defensie verlaten. Dat vond ik toen prima, maar dat had Defensie nooit moeten toelaten. Die overgang was gewoon te groot. Uiteindelijk is er PTSS bij me vastgesteld. Dankzij de BNMO kwam ik op het spoor van de Militaire Prestatie Tocht Te Paard (MPTTP). Eén keer per week ging ik aan de slag met een paard. De focus ligt dan op verbetering en groei, en niet op prestaties. Dat heeft mij meer vertrouwen in eigen kunnen gegeven. De BNMO heeft dus zeker bijgedragen aan mijn groei!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76