search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
60 doorn Centraal


Nieuw e-mail adres?


Per 1 december worden de @veteranen. nl-mailadressen inactief. De veteranen die gebruikmaken van dit webadres zijn geïnformeerd. Een flink aantal veteranen heeft zich met dit mailadres ingeschreven voor de Vi-nieuwsbrief. Vergeet niet om je nieuwe e-mailadres door te geven als je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Geef je nieuwe adres door via nieuwsbrief@veteraneninstituut.nl.


De vereniging LVVGD


Landelijke vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten


Verhuisd?


Ben je verhuisd en ontvang je Checkpoint? Vergeet dan niet je adres te wijzigen bij het Veteranenloket. Dit kan via Mijn Vi maar ook per mail info@veteranenloket.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen op (088) 334 00 00. Zo blijf je - ook op het nieuw adres - genieten van Checkpoint.


De vereniging is 10 augustus 2010 opgericht om de vele reünieverbanden, veteranen- stichtingen en -verenigingen onder een Regimentsparaplu te laten vallen. Het doel is belangenbeharti- ging, de band tussen de leden (veteranen die dienen of gediend hebben bij een geneeskundige eenheid van de krijgsmacht) in stand houden en deze waar mogelijk verbeteren. Omdat je genezerikken overal tegenkomt, is het Regiment een van de grootste van de landmacht. Bij geneeskundige inzet hoort integratie van geneeskundig personeel van de andere krijgsmachtdelen. Daarom staat het lidmaatschap ook open voor collega’s van de KM, KLu en KMAR.


Van WO II tot nu Het Regiment kende al veel verschillende reünieverbanden uit de Tweede Wereldoorlog en blijft groeien. Naast de jaarlijkse Indiëreünie heeft de vereniging inmiddels ook een aantal Balkanreünies georganiseerd en een heel grote reünie naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het Regiment Geneeskundige Troepen.


Zorg voor de zorgverlener Nauw verbonden aan de ver- eniging is de stichting Buddy Support met vrijwilligers vanuit de Geneeskundige Diensten. Zij zetten zich in tijdens de eerste opvang en eventuele ondersteu- ning van (voormalige) collega’s met vragen en verwerkingspro- blemen. Info www.regimentgeneeskundige- troepen.nl/lvvgnkd.


Berichten van het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76