search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Jonge veteranen


19


op, tot het moment dat je na drie maanden bij wijze van spreken met elkaar op de vuist gaat. Ik werd naarmate de uitzending vorderde steeds meer geconfronteerd met mijn eigen persoonlijkheid. Je krijgt in een korte tijd een spoedcursus volwassen worden. Na de uitzending heb ik mijn eenheid vrijwel direct verlaten. Een jaar geleden heb ik weer contact gezocht met diverse collega’s van de uitzending, tijdens een reünie. Deze ontmoetingen hebben me goed gedaan. Inmiddels kan ik met gepaste trots over mijn missie praten en heeft mijn uitzendmedaille meer waarde gekregen. Die medaille vertegenwoor- digt voor mij de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt.’


‘Mijn acht jaar bij Defensie zijn mijn meest vormende jaren geweest’


Tim Kraus (35) Afghanistan, 2009 Groepscommandant


De veteranenpopulatie verandert, zowel in samenstelling als in de beleving van het veteraan zijn. De veteranengemeenschap verjongt en neemt in omvang af. De jongere, en zeker de actief dienende, veteraan lijkt zich niet altijd veteraan te voelen. Ook de maatschappelijke tendens van verdergaande individualisering is merkbaar in de veteranenpopulatie.


uit: de Veteranennota 2019-2020


‘In 2005 ben ik opgekomen bij 45 Infanteriebataljon Oranje Gelderland en ben na mijn opleiding direct inge- stroomd richting de KMS. Er was toen ook al een tekort aan onderofficieren. Uiteindelijk ben ik paraat geworden bij 42 Tankbataljon in Havelte, waarmee ik in 2009 op uitzending ging naar Kandahar, Afghanistan. Wij vormden een volledig zelfstandige eenheid, met als doel om generaal-majoor Mart de Kruijf te vervoeren en te beveiligen. Als commandant van alle troepen in Zuid- Afghanistan wilde hij een statement maken dat hij niet bang was en daarom liet hij zich bij voorkeur met de Patria in Kandahar en omgeving vervoeren. Wij waren daarvoor ver- antwoordelijk. Om dit te kunnen doen als zelfvoorzienende eenheid hebben wij aanvullende opleidingen moeten volgen bij de infanterie, de genie en de geneeskundige dienst. Naast het verplaatsen van de generaal, bevei- ligden wij ook de buitenste ring van locaties en Amerikaanse konvooien. Als jonge groepscommandant heb ik die maanden ontzettend veel geleerd, bijvoorbeeld om internationaal samen te werken. Je krijgt vrienden voor het leven. Daarnaast zie je soms heftige dingen. Tijdens een beveiligingsop- dracht moesten we een keer met de Black Hawk mee naar een Forward


Operation Base (FOB) die regel- matig zwaar onder vuur lag. Toen wij uitstapten, werden in diezelfde helikopter de dode lichamen van Afghaanse soldaten geladen. Ook de continue dreiging van bermbommen legde veel druk bij onze eenheid. In die tijd was er veel aandacht voor Nederlandse militairen in Uruzgan. Ik heb in die tijd voldoende waardering ervaren en dat is nog steeds zo. Vrienden en kennissen spreken regelmatig hun respect uit en ik vind het prettig dat bijvoorbeeld winkels aandacht aan veteranen besteden door middel van speciale kortingen. Mijn acht jaar bij Defensie zijn mijn meest vormende jaren geweest. Vanaf 2012 heb ik diverse managementfuncties in de logistiek gehad en ik merk dat mijn militaire en leidinggevende achtergrond helpt om onder grote druk het overzicht te houden en snel beslissingen te nemen. Dat maakt ook dat Defensie positief wordt gewaardeerd in de bedrijven waar ik heb gewerkt. Dat wil ik nu ook doen als Veteraan in de Klas. Jongeren verwachten geen jonge veteraan als gastdocent, maar vinden dat wel ontzettend leuk en spannend.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76