search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PED-capaciteit


37


Nee, Kelsey is niet de piloot van de MQ-9 Reaper. Als de 22-jarige sergeant van 306 Squadron vertelt over haar werk, dan is dat een van de vragen die ze het vaakst te horen krijgt. Een drone besturen van elf meter lang en met een spanwijdte van twintig meter, groter dan een F-16, is een vak apart. Bovendien wacht de Koninklijke Luchtmacht nog altijd met smart op de eerste vier reapers (zie kader). Wel is Kelsey sinds 2016 werkzaam als beeldanalist. ‘Ik heb een inlichtingenop-


N


leiding gedaan en was goed in herken- ning, dus dan “ben je ervan”’, vertelt Kelsey lachend. Bij de luchtmacht werken in totaal zo’n twaalf beeldanalisten, allemaal in Leeuwarden bij 306 Squadron. Dit Squadron is in 1953 opgericht als foto- verkenningseenheid en is in de jaren negentig onder meer actief tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Later is de eenheid belast met de opleiding van piloten. Het squadron werd in 2010 gedeactiveerd, en in 2016 weer in het leven geroepen met het oog op de komst van vier onbemande MQ-9 Reaper-verkenningsvliegtuigen. 306 heeft ook beeldanalisten en inlichtingenspecialisten in dienst. Al sinds december 2016 leveren zij zogeheten PED-capaciteit (processing, exploitation and dissemination). Zij analyseren beelden die zijn gemaakt in het Midden-Oosten en Afghanistan door onbemande verkenningstoestel- len van coalitiepartners. Met deze inlichtingenproducten ondersteunt 306 Squadron landen die actief zijn in de anti-ISIS-coalitie en missie Resolute Support (Afghanistan). Als beeldanalist zit sergeant Kelsey dus de hele dag naar een scherm te kijken, maar ze zegt dat dit heel afwisselend kan zijn. ‘De beel- den die we scannen kunnen heel speci- fi ek zijn, bijvoorbeeld een gebouw dat we in de gaten moeten houden, maar ook heel globaal, zoals het bekijken van een berggebied. Als we iets bijzonders zien, dan maken we een ‘product’. Dat betekent dat we een foto van de situatie maken, deze naar het hoofdkwartier in Qatar sturen, die daarmee vervolgens de ‘klant’ kunnen inlichten.’ Die ‘klant’ kan een militaire eenheid zijn die met een konvooi op weg gaat en van tevoren wil weten hoe de weg er- uitziet. Kelsey: ‘Het komt voor dat als ik de dag erna daar weer kijk, de weg op bepaalde plekken hersteld is op basis van mijn inlichtingen. Je ziet dus direct resultaat van je werk en dat maakt het boeiend. Ook zie ik weleens dingen die ik later in het nieuws voorbij zie komen. Bijvoorbeeld de overstromingen in


Over de MQ-9 Reaper


Het Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) verzamelt in crisisgebieden vanuit de lucht ‘live’ – en niet te vergeten in kleur – informatie over onder meer terrein en vijand. Dag en nacht, overal ter wereld. Wat spookt de tegenstander uit? Waar zijn schuilplaatsen? Waar en hoe traint de vijand? Waar is materieel gestald? Waar rijden colonnes? Waar liggen verkeersknooppunten? Dat doet de Reaper met diverse sensoren, waaronder hd- kleurencamera’s en de Synthetic Aperture Radar. Een Reaper kan 18 tot 24 uur in de lucht blijven. 306 Squadron krijgt nu nog beelden van onbemande verkenningstoestellen van coalitiepartners. De verwachting is echter dat het squadron vanaf het 4e kwartaal van 2021 vier eigen MQ-9 Reapers heeft.


Irak, begin 2020. Verder heb ik wel tunnels ontdekt, mensen met wapens en bepaalde voertuigen.’ De grootste uitdaging voor Kelsey is om altijd scherp te blijven. ‘Het komt voor dat je, bij wijze van spreken, de hele dag naar een zandkorrel zit te kijken. Maar als je weet dat daar wat gaat gebeuren, dan kan zelfs die zandkorrel interessant zijn. Je leert de verschillende gebieden goed kennen. Ik herken tegenwoordig aan een coördinaat waar we naartoe gaan.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76