search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
32 oktober 1940 1940


Vanuit herstellingsoord Kareol verschijnt voor het eerst het nieuwsblad ‘de Kareoler’.


18 juli 1940


Huize Kareol wordt in Aerdenhout geopend en door het Rode Kruis in gebruik genomen als herstellingsoord voor Nederlandse soldaten die in de meidagen van 1940 gewond raakten. De contacten die hier ontstaan leiden vijf jaar later mede tot de oprichting van de BNMO.


Soldaten die in de


meidagen gewond raakten, worden verzorgd in Kareol


Op de bres voor veteranen en dienstslachtoffers


75 jaar BNMO


De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienst- slachtoffers (BNMO) zet zich al decennialang in voor veteranen, dienstslachtoffers en hun naasten.


Tekst Johan Kroes


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76