search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ik ben ...


27


Jaap Mantel (80)


MISSIE NIEUW-GUINEA 1962


FUNCTIE Adjudant


‘Steeds meer van mijn collega’s verlieten Nieuw-Guinea en er ontstond een tekort aan onderofficieren. Bij het PVK (Papoea Vrijwilligers Korps) zaten ze te springen om mensen en ik wilde nog lang niet terug naar Nederland. Het PVK werd toegevoegd aan de VN-vredesmacht UNTEA. Dus zo maakte ik de tijdelijke overstap van het Nederlandse leger naar het PVK, als Nederlands kaderlid. Het was zeker een unieke situatie dat we eerst een strijdende partij waren en na de wapenstilstand tot de VN-vredesmacht gingen behoren. In de praktijk betekende het dat ik een ander uniform kreeg, werd gehuisvest in een woning bij het onderofficiers- verblijf en werd – dat was zeker een groot pluspunt – tijdelijk bevorderd tot sergeant, althans in functie. Dit was een mooie kans om in die hogere rang te werken, een ervaring die ik anders niet zo snel kon opdoen. De PVK was net opgericht door Nederland en ze hadden behoefte aan training. Dat was mijn taak, ik kreeg een klasje van ongeveer dertig locals onder mijn hoede. Ze waren allemaal ontzettend gemotiveerd om zich in te zetten voor hun land. De zaak van de Papoea’s ging me zeker aan het hart, maar ik kon niet meer doen dan me opge- dragen was. Ik kan me nog herinneren dat de Indonesiërs kwamen en de zaak overnamen. Aan het einde van dat jaar kwam er ook een einde aan mijn avontuur op Nieuw-Guinea en vertrok ik naar Nederland.’


Ik kreeg een PVK-uniform


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76