This page contains a Flash digital edition of a book.
mensenwerk citaten


“Bij het beoordelen van gezichten kijken we vooral naar de mond om te bepalen of een


persoon een man of vrouw is.” WWW.NU.NL, 23 JUNI 2015


“Cola, appelsap en andere frisdranken worden minder


zoet.” DE TELEGRAAF, 24 JUNI 2015


“Het is belangrijk om het advies van de tandarts en de kwaliteit


van het gebit serieus te nemen.” DE HAVENLOODS ZUID, 23 JUNI 2015


“Sydney Galleger liet vorige week haar verstandskies trekken, maar kreeg daarbij een hartstilstand en werd met spoed naar een ziekenhuis


gebracht.” METRO, 16 JUNI 2015


“Tientallen tandartsen willen een collectieve rechtszaak beginnen tegen Achmea, omdat de zorgverzekeraar ten onrechte geld van hen zou


hebben teruggevorderd.” NRC HANDELSBLAD, 17 JUNI 2015


‘Kunst heeft nog een andere betekenis, namelijk: nep. Een


kunstgebit is nep.’ TINKEBELL IN DE VOLKSKRANT, 20 JUNI 2015


“De Tweede Kamer heeft nauwelijks zicht op de ontwikkeling van de zorgkosten, en het is maar de vraag of minister Schippers


(Volksgezondheid) dat wel heeft.” DE TELEGRAAF, 24 JUNI 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 Wie kent mij?


Op de HBS staat voor hem vast dat hij weg- en waterbouwkun- dige wordt. Vlak voor het eind- examen kiest hij toch voor iets anders: tandheelkunde. Dat is inmiddels vijſt ig jaar geleden.


Zijn switch naar tandheelkunde wordt bepaald door een klasge- noot. Op de vraag, vlak voor het eindexamen, wat de leerlingen na de middelbare school gaan doen, antwoordt die heel gedecideerd: tandarts! Dat antwoord spreekt hem meteen zo aan dat ook hij besluit die kant op te gaan. Het exacte waarom kan hij ook nu nog niet goed verklaren. Misschien is de reden dat hij er van houdt iets met zijn handen te doen. In 1958 schrijſt hij zich in Utrecht voor tandheelkunde in. Dat kan dan gewoon, er is nog geen numerus fi xus. Zeven jaar later studeert hij af, op 21 mei 1965.


Direct daarna moet hij in militaire dienst, als offi cier-tandarts op de Nederlandse militaire basis in het West-Duitse Seedorf. Na zijn dienst ijd werkt hij een aantal jaar als burgertandarts op een kazerne op de Veluwe, waarna hij in 1968 besluit om zich in Apeldoorn te vestigen. Eerst heeſt hij daar een eigen praktijk, later richt hij in een grote nieuwbouwwijk met een aantal andere tandartsen, huisartsen en apotheker een me- disch centrum op. Daar werkt hij tot juni 2003 met veel plezier. Dat jaar dragen hij en zijn collega’s hun praktijken over aan twee jonge tandarts-echtparen.


Als hij zich probeert voor te be- reiden op een leven zonder tand- heelkunde, vraagt zijn toenmalige tandtechnicus of hij het ziet zit en wat langer door te werken: een praktijk in Deventer zoekt voor twee dagen per week een tand- arts. Twaalf jaar later werkt hij er


9


nog steeds, naar volle tevreden- heid, op dinsdag en woensdag. “Ik zie mijn werk eigenlijk als hobby. Op maandag begint het alweer te kriebelen.”


Qua tandheelkunde maakt hij in de loop van zijn vijſt igjarige car- rière veel mee. Zo constateert hij dat de gebit en tegenwoordig veel beter zijn dan in 1965, met dank aan de fl uoridetandpasta. Ook de opkomst van composiet betekent veel. “In mijn ogen een positieve ontwikkeling, vooral op esthetisch gebied.” Ook ontstaan er diverse diff erentiaties, “want het vak is tegenwoordig veel breder”. Nog steeds is zijn werk zijn hobby. In de tijd dat hij een eigen praktijk heeſt , is er niet veel tijd om er dingen naast te doen. Maar dat mist hij ook niet, zegt hij. Ook nu hij twee dagen per week werkt, verveelt hij zich niet. Als hij niet werkt, vermaakt hij zich prima met golfen, stedentrips en klus- sen in en om het huis. En zolang zijn gezondheid het toelaat, weet hij met werken nog niet van op- houden.


Herkent u mij? Zie pagina


33 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


PROFIEL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40