This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 27


Begin dit jaar erkende de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) de eerste 35 Restauratief Tandartsen. Zij zijn via de zogenoemde grootouderconstructie als zodanig aangemerkt. Hiermee is een nieuwe tandheelkundige differentiatie een feit.


TEKST: KAREL GOSSELINK; FOTO: SHUTTERSTOCK


M


idden jaren negentig werden patiënten met complexe prothetische en restauratieve aandoeningen vaak naar een centrum voor


bijzondere tandheelkunde (cbt) verwezen. De voor- naamste reden was dat de gemiddelde algemeen prac- ticus veelal de kennis en vaardigheid miste om deze patiënten zelf te behandelen. De cbt’s raakten overvol en er ontstonden wachtlijsten. Dat leidde er volgens Ben Derksen – Restauratief Tandarts en voorzit er van de NVVRT-opleidingscommissie – mede toe dat bij een groep Nederlandse tandartsen de behoeſt e ontstond zich verder te ontwikkelen in de restauratieve tand- heelkunde. Diverse van hen besloten daarop in het buitenland een opleiding tot Restauratief Tandarts te gaan volgen. Gaandeweg ontstond zo ook het idee om in Nederland een post-initiële opleiding voor Restaura- tief Tandarts te starten en de diff erentiatie te erkennen. Het was mede de aanleiding om eind jaren negentig de Nederlandse Vereniging voor Restauratieve Tandheel- kunde (NVRT) op te richten, waar later ook de Vlaamse tandartsen zich bij aansloten en de NVVRT ontstond.


Zwaar traject Het was al medio 2013 voor het idee daadwerkelijk vorm kreeg. Dat jaar stelde de NVVRT een commissie in – het consilium restauratieve tandheelkunde - om een opleiding, kwalifi catie en erkenning tot restaura- tief tandarts vorm te geven. Niet veel later werd ook een opleidingsplan voor een Nederlandse opleiding opgesteld. Hierin valt te lezen dat een Restauratief Tandarts over bovengemiddelde kennis en vaardigheid moet beschikken op het gebied van de restauratieve tandheelkunde en prothetiek, en van aanpalende dis- ciplines als parodontologie, endodontologie, implan-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40