This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 19


gen met paling


Sinds 1 januari van dit jaar is voor iedere werkgever de Werkkostenregeling van kracht. Niet iedereen is daar nog bewust mee bezig. Inzicht in de uitwerking van deze regeling in de eigen praktijk ontbreekt daardoor vaak nog. Wie nu geen aandacht aan de regeling besteedt, loopt het risico eind dit jaar van een koude kermis thuis te komen.


TEKST: HANS HERKENDAAL, MANAGER SALARIS- EN WERKGEVERSADVISEURS EN ERIK VAN DAM, SENIOR ADVISEUR KENNISMANAGEMENT EN NETWERKEN, BEIDEN BIJ VVAA; FOTO: SHUTTERSTOCK


arenlang was de Werkkostenregeling, de nieuwe overkoepelende regeling voor vergoedingen en ver- strekkingen aan werknemers, een ongrijpbaar ver- schijnsel. De regeling zou een vereenvoudiging inhou- den, maar dat is niet echt waargemaakt. Ook werd de verplichtstelling niet ineens, maar gefaseerd ingevoerd en vervolgens nog eens een jaar uitgesteld. Tot 1 janu- ari van dit jaar konden werkgevers zo nog kiezen voor de oude regels. Vanaf die datum is de Werkkostenrege- ling echter voor alle werkgevers van kracht. Lastig is alleen dat er momenteel in veel praktijken niet of nau- welijks zicht is op de daadwerkelijke uitwerking van de Werkkostenregeling. Met als gevaar dat er aan het eind van dit jaar, wanneer de balans wordt opgemaakt, een fi nanciële verrassing volgt in de vorm van een forse eindheffi ng. Het is op dit moment echter nog niet te laat om bij te sturen. Iets wat absoluut aan te raden is voor wie nog geen grip op de regeling heeſt .


J NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40