This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijkvoering 25


RICHARD MASTWIJK


Voort- durende onzekerheid


S


oms heb ik de hoop dat ik met het schrijven van deze column een bij-


nen bedenken. “De potentie en economische groei zijn er. We moeten rustig aan doen om te kunnen groeien. Soms moeten we daarom orders afwijzen.” Hoe zit het met leveren aan andere landen, zoals China, Rusland of de Verenigde Staten? “We krijgen wel orders uit die lan- den, maar we vinden het risico te groot. Het zijn landen waar de regimes minder transparant zijn dan in Neder- land. Dat geeſt te veel gedoe op het gebied van wetge- ving en douane.” Toch zijn er ook landen waarvan Tijs het jammer vindt dat daar weinig aan te leveren is. Een voorbeeld is Bel- gië. “We hebben daar een technisch partner, maar ik wil er graag een salespartner. België is echt één van mijn speerpunten.” Hoewel hij het niet kan bewijzen, denkt Tijs dat Dental International nooit een klant is kwijt ge- raakt. “Als klanten eenmaal aan onze apparatuur heb- ben geroken, zijn ze verslaafd.” Een bedreiging voor Dental International ziet Tijs in te gretig willen zijn. “We moeten ons bewust zijn van onze eigen beperkingen. De oude eigenaar is erg trouw gebleven aan zijn eigen keuzes, ik wil dat ook zijn. We moeten goed kijken wat we wel en niet willen. Als ik kijk naar de externe markt hebben we natuurlijk wel concurrenten, maar er zijn eigenlijk geen bedrijven die net zo’n kwalitatief goed product kunnen maken als wij. Ik heb bewust gekozen voor een kleiner bedrijf en wil dat zo houden. Het gevoel voor klanten, mensen en producten staat bij mij hoog in het vaandel.”


drage kan leveren door iets aan de kaak te stellen – dat is uiteindelijke de naamge- ving van deze rubriek – of advies te geven. Het is me inmiddels duidelijk dat de column rich- ting politiek en overheid nog geen vruchten afwerpt. In Nt 02/2015, p. 33 beschreef ik de stand van zaken ten aanzien van het wetsvoorstel Beschikking Geen Loon (BGL). Weliswaar heeft staatssecretaris Wiebes dit fel bekritiseerde wetsvoorstel aangepast, maar de essentie van het euvel is nog niet uit de wereld. In plaats van het werken met een verklaring BGL kan nu worden gewerkt met een modelovereenkomst. De Be- lastingdienst zal deze modelovereenkomsten vooraf toetsen en aangeven of op basis van die overeen- komst wel of geen arbeidsovereenkomst aanwezig is. Maar is er dan een reden om ongelukkig te zijn met deze wending? Ik heb er inderdaad ook een aantal malen zelf voor gepleit. Er lijkt hier echter een spreek- woordelijk addertje onder het gras te zitten. Namelijk: als in de praktijk blijkt dat de feitelijke omgang tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afwijkt van wat de overeenkomst beschrijft, kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Met alle gevolgen van dien... Een andere zorg is het ontbreken van fi scale ze- kerheid voor de opdrachtnemer. Anders dan bij de huidige VAR-WUO is het aan de belastinginspecteur om bij de behandeling van de aangifte Inkomstenbe- lasting, dus achteraf, de fi scale zelfstandigheid vast te stellen. Stel dat u een cursus in het buitenland hebt gevolgd en in de veronderstelling verkeerde dat deze uitgave als beroepskosten aftrekbaar was. Misschien blijkt dit twee jaar na dato een privé-uitgave te zijn ge- weest. In veel gevallen een verdubbeling van de netto kosten. Om deze reden kan ik het enthousiasme van- uit de Tweede Kamer en diverse brancheorganisatie over de aanpassing door Wiebes maar moeilijk plaat- sen. Ik hoop dat het veld deze omissie ook inziet en kiest voor zekerheid.


Richard Mastwijk is consultant bij van helder. Wilt u reageren op deze column? nt@knmt.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP AMSTERDAM


COLUMN KAAKSTELLING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40