This page contains a Flash digital edition of a book.
4 etalage 10 18 Werkkostenregeling


Het heeſt jaren geduurd, maar vanaf 1 januari is de Werkkostenregeling voor iedere werkgever van toepassing. Wie verzuimt er aandacht aan te besteden, kan eind dit jaar van een koude kermis thuiskomen.


Eerste prijs


Nagelbijten is een risicofactor voor het falen van bovenfront-retentiespalken, concluderen Tessa Spaan (m) en Fawn van der Weijden (r) in hun bachelorscriptie De twee ACTA-studenten wonnen er de Nt-GSK Bachelorscriptie Award 2015 mee. Die werd uitgereikt door Rutger Batenburg, voorziter van de Nt-Redactieraad (l).


Differentiatie 23 Internationaal


Dental International is, naar eigen zeggen, de enige Nederlandse producent op het gebied van tandheelkundige units. Het bedrijf doet zijn naam eer aan en levert zijn producten over de hele wereld.


26 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


De Restauratief Tandarts is de jongste in een reeks tandheelkundige differentiaties in ons land. Inmiddels hebben de wetenschappelijke verenigingen er zo’n twaalf erkend en nadert het aantal erkend gedifferentieerde tandartsen de duizend.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40