This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 11 EIJDEN


Nagelbijten is een risicofactor voor het falen van bovenfront- retentiespalken. Die conclusie trekken Tessa Spaan (l) en Fawn van der Weijden in hun bachelorscriptie ‘Waardoor falen bovenfront- retentiespalken?’ De ACTA- studenten wonnen er de Nt-GSK Bachelorscriptie Award mee.


TEKST: LAURA JANSEN; FOTO’S: NFP UTRECHT.


Waarom hebben jullie voor dit onderwerp gekozen? Fawn van der Weijden (W): “We konden kiezen uit verschillende onderwerpen. Het leek ons allebei leuk iets te doen bij de afdeling orthodontie, maar toen we daar langs gingen, werden de projecten niet duidelijk en enthousiast toegelicht. Daarom hebben we persoonlijk contact gezocht met onze begeleider. Hij had veel ideeën en toen zijn we hier met hem op uitgekomen.” Tessa Spaan (S): “Hij bood aan dat we met hem moch- ten meelopen in de polikliniek Orthodontie in het Medisch Centrum Alkmaar, waar hij werkt. Dat leek ons leuker dan modellen bestuderen. Toen was de keuze dus snel gemaakt.”


Wat waren jullie verwachtingen toen jullie met het onderzoek begonnen? W: “Dat spalkjes zouden falen als je er op zou bijten. Achteraf gezien zijn er twee redenen waarom dat niet zo is. Het kan namelijk zo zijn dat de spalk in eerste instantie te hoog was waardoor er op werd dichtgebe- ten, dat de spalk daardoor is losgegaan en daarna op een andere plek is terug geplakt, waarna er niet meer op werd gebeten. Wij zien natuurlijk het laatste sta- dium, dus de meest recent geplakte spalk. We regis-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40