This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 13


“ Leuk waar dit avontuur is geëindigd”


Tessa Spaan (l), 1992 Studie Tandheelkunde ACTA (2011-heden) Nevenactiviteiten: Dispuutsbestuur studentenvereniging, Bagels & Beans Hobby’s: reizen, koken, theater, hardlopen


Fawn van der Weijden, 1990 Studie Tandheelkunde ACTA (2011-heden) Nevenactiviteiten: Optredens met dwarsfl uit/piccolo in duo- en orkestvorm Hobby’s: dwarsfl uiten, tekenen, schilderen, snowboarden, zeilen


oproepen in plaats van afwachten welke patiënten er voor controle kwamen. Patiënten die korter een reten- tiespalk droegen, kwamen vaker voor controle en had- den daardoor meer kans om in het onderzoek te wor- den geïncludeerd. Hierdoor hebben we weinig patiënten gescoord die langer dan drie jaar een spalk hadden. Wat we ook anders zouden doen: we vroegen de patiënten nu of ze wel eens hard voedsel eten. Dat doet iedereen natuurlijk, dus die vraagstelling was niet juist. We hadden beter kunnen vragen of de patiënt zelf wist waardoor de spalk was gefaald. Dan hadden ze misschien geantwoord dat het kwam doordat ze een appel aten.”


Geeſt dit onderzoek aanleiding voor jullie om meer onderzoek te gaan doen? W: “Onze begeleider wil graag met ons onderzoek ver- der, maar we weten nog niet of we dat zelf willen, omdat we ons ook wat breder willen oriënteren.”


Willen jullie je nu ook als orthodontist specialiseren? W: “Ja, ik wil dat wel heel graag. Maar er zijn maar vier plekken per jaar, dus ik hoop dat het lukt om in de spe- cialisatie te komen.” S: “Ik vind orthodontie wel interessant, maar de medi- sche kant van tandheelkunde vind ik stiekem ook heel leuk. Bijvoorbeeld medisch tandheelkundige interactie.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Wat zouden jullie tandartsen en orthodontisten op basis van jullie onderzoek aanraden? W: “Ze zouden patiënten die nagelbijten kunnen advi- seren daar mee te stoppen, ook al is er niet voldoende bewijs voor, maar er is wel een associatie.” S: “Als je een patiënt hebt bij wie de spalk maar blijſt falen en je ziet dat diegene nagelbijt, probeer het eens te stoppen en kijk of het helpt. Baat het niet, dan schaadt het niet.”


Fawn, jouw vader is hoogleraar parodontologie Fridus van der Weijden Wat vindt die ervan dat je gewonnen hebt? En wat vinden jouw ouders ervan, Tessa? Hebben jullie ouders zich nog met de scriptie bemoeid? W: “Mijn vader is heel trots. Hij had speciaal vrij gevraagd zodat hij bij de uitreiking kon zijn, dus ik ben blij dat het niet voor niets was! Hij heeſt ons niet echt geholpen, we hebben het echt met onze begeleider gedaan. Hij heeſt de scriptie nog wel een keer doorgele- zen, maar meer niet. En dat zou ik ook niet leuk heb- ben gevonden, het is echt ons eigen onderzoek.” S: “Mijn ouders zijn totaal niet tandheelkundig onder- legd. Af en toe liet ik ze onze scriptie lezen om te kijken of een buitenstaander er iets van zou begrijpen. Soms was dat zo. Ze zijn heel trots dat we gewonnen heb- ben.”


Wat gaan jullie met de gewonnen prijs van duizend euro doen? S: “Misschien op vakantie, zo vlak voor de zomer komt dat wel mooi uit.” W: “En we willen onze begeleider een bedankje geven. Hij kon er met de uitreiking helaas niet bij zijn omdat hij moest werken, maar hij zei dat we op zijn kosten maar wat moesten gaan drinken.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40