This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel


5


REINIER VAN DE VRIE


‘Nieuwe’ tandarts


INHOUD E


Bertrams 3 Nieuws 7 Agenda Nieuws


7 7


Mensenwerk 8 Spreker van de maand Citaten Profi el


8 9 9


Interview: Fawn van der Weijden en Tessa Spaan


Stelling Tweets Horizon


10


Opinie 15 Inbox


15 16 17 17


Praktijk: Werkkostenregeling 18 Vakinhoud 22 Uitgelezen


22


Praktijkvoering 23 In bedrijf


Kaakstelling Praktijk: Diff erentiatie Geneesmiddelenbulletin


23 25 26


Klachtenregeling 30 Vakinhoud:


32 23


Service 33 KNMT Actueel


35


Ook de redactie is even met vakantie, Nt 13/2015 verschijnt op 28 augustus


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Wilt u reageren op het hoofdredactioneel? r.vandevrie@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


en retentiespalk in het bovenfront plaatsen is op zich niet zo moeilijk. Dat de spalk blijft zitten en goed blijft functioneren, is vervolgens een ander verhaal. In de praktijk blijkt dat nog wel eens mis te gaan. Goede samenwerking en communicatie tussen orthodontist en tandarts kan van belang zijn om problemen te voorkomen. Ze moeten wat dit betreft spe- ciaal de nagelbijters in de gaten houden. De bachelorstudenten Fawn van der Weijden en Tessa Spaan van ACTA onderzochten wat de oorza- ken zijn van het falen van retentiespalken. Volgens de jury van de Nt-GSK Bachelorscriptie Award 2015 een uitstekend onderzoek. Beide studenten wonnen er donderdag 25 juni de eerste prijs mee van deze award. In dit nummer een interview met de twee prijswin- naars. Toevallig sluit het onderwerp van hun onder- zoek prima aan bij het vorige maand gehouden KNMT- congres waarbij orthodontie het thema was en de samenwerking tussen orthodontist en tandarts ook uitgebreid aan de orde kwam.


Zoals tandarts en orthodontist voortdurend met el- kaar in gesprek moeten blijven over ieders taakafbake- ning, geldt dat ook voor de communicatie tussen alge- meen practicus en gedifferentieerd tandarts. Naarmate het vak complexer en breder wordt, komen er meer differentiaties bij. Nieuwste differentiatie is die van Restauratief Tandarts. Voor erkenning van zo’n nieuwe differentiatie gaan er – in dit geval twintig – ja- ren overheen. Wie doet wat, waar liggen ieders com- petenties? Dat moet helder beschreven zijn. Aan de ene kant duurt dat erg lang, aan de andere kant is het goed dat een differentiatie goed wordt neergezet en er niet over één nacht ijs wordt gegaan. Logisch ook dat het best enige moeite kost om een nieuwe diffe- rentiatie in de tandheelkundige wereld te laten lan- den. We gaan zien hoe dat met de Restauratief Tand- arts gaat. Een nog grotere uitdaging is om het publiek duidelijk te maken welke toegevoegde waarde deze ‘nieuwe’ tandarts heeft.


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40