This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijkvoering 23


IN BEDRIJF Dental International


International Soort bedrijf Producent en


leverancier van tandheelkundige apparatuur Vestiging


Nieuwegein Aantal


medewerkers 12


Afzetmarkt


Europa, Australië, Afrika


Producten


Behandelunits, instrumenten, stoelen,


kastensets en


operatielampen Diensten


Produceren en leveren van


tandheelkundige apparatuur Website


www.dental.nl S


inds een halfaar is Paul Tijs algemeen direc- teur van Dental International. Dat had echter wat voeten in de aarde; pas na een jaar van


gesprekken met de vorige directeur, Cor Dekker, be- reikten de twee in december vorig jaar een akkoord over de directeurswisseling. Daarna hebben de twee nog tot en met februari samengewerkt, vervolgens was het aan Dekker om zijn bedrijf, dat hij 24 jaar geleden begon, definitief los te laten. Hoewel, hele- maal los is Dekker nog niet van Dental International. De dagelijkse leiding is nu volledig in handen van Tijs, maar Dekker zit nog voor een klein deel finan- cieel in het bedrijf. Voordat Tijs zijn oog op Dental International liet val- len, was hij algemeen manager in de facilitaire bran- che. Zo werkte hij onder meer bij een cateringbedrijf en een schoonmaakbedrijf in de zorg. Op een gege- ven moment had hij echter genoeg van het vele ver- gaderen dat zijn functie met zich meebracht. Tijs wilde overstappen naar een kleiner bedrijf, waar het draait om de klant en een mooi product. De zorg


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


heeſt hem altijd getrokken en uiteindelijk kwam hij uit bij Dental International.


Uniek Wat Dental International bijzonder maakt, is dat het naar eigen zeggen de enige producent van tandheel- kundige units in Nederland is. Eén op de zeven tandartsen in ons land werkt met apparatuur die af- komstig is van Dental International. Naar schating werkten de afgelopen 24 jaar zo’n duizend praktijken met in Nederland veertienhonderd units van Dental International. Een unit gaat ongeveer vijſtien jaar mee. Ook al gaat zo’n tachtig procent van de produc- ten naar de Nederlandse tandartspraktijken, zoals de naam al zegt, is het bedrijf niet alleen actief in Ne- derland. Op de muur van Tijs’ kantoor prijkt een grote landkaart met rode stippen op de landen waar- in Dental International haar producten levert. In landen als Frankrijk, Oostenrijk en Bulgarije, maar ook op het Afrikaanse eiland Réunion en in Austra- lië bestellen tandartspraktijken de apparatuur van de


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Dental International is, naar eigen zeggen, de enige Nederlandse producent op het gebied van tandheelkundige units. Het bedrijf levert zijn producten niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.


TEKST: LAURA JANSEN EN REINIER VAN DE VRIE; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM Dental uniek in units


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40