This page contains a Flash digital edition of a book.
12 interview


treerden dat er niet op de spalk werd gebeten en von- den in het behandeldossier dat de spalk in het verleden wel was losgegaan. Terwijl de oorspronkelijke oorzaak misschien wél was dat er op de spalk werd gebeten. Verder hebben we aangetoond dat het spalkje faalt als de voortanden naar voren worden geduwd, bijvoor- beeld door nagelbijten of proale beweging, terwijl, als je op de spalk bijt, dat een kracht is in de lengterichting van de wortel. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom de spalk niet faalt als hij te hoog is geplakt en je erop bijt.”


Hadden jullie verwacht dat jullie de prijs zouden winnen? S: “We vonden het heel leuk om het onderzoek uit te voeren en onze scriptie te schrijven. We hadden er ook een 8,5 voor gekregen als beoordeling, maar we hadden niet het idee dat ons onderzoek hoogstaand was. In de zomervakantie kregen we een mailtje van ACTA dat we ons konden aanmelden om mee te dingen naar een van de drie ACTA-nominaties voor de Bachelorscriptie Award. Vlak voor de deadline hebben we gevraagd hoe onze begeleider hierover dacht. Hij vond het een goed idee en heeſt ons toen opgegeven. Het is wel leuk waar dit avontuur is geëindigd: onze scriptie omgezet in een artikel en de eerste prijs gewonnen!”


Hoe zag zo’n dag meelopen in de orthodontie- praktijk eruit? Hoe gingen jullie te werk? S: “We keken in de planning van de orthodontist wie er die dag voor controle van de spalk zouden komen. Daar maakten we een lijstje van. Zodra de patiënt uit de stoel kwam, stonden wij al klaar om te vragen of hij nog even met ons mee wilde. Als er geen patiënten meer waren, mochten we helpen met klusjes zoals afdrukken nemen, brackets inbinden of spalkjes bui- gen. Erg leuk.”


Wat betekenen de resultaten van jullie onderzoek voor tandartsen en orthodontisten? W: “We hebben niet aangetoond dat nagelbijten echt de oorzaak is van het feit dat spalkjes falen, maar wel dat er een associatie is. Ons onderzoek is niet zo opge- zet dat je echt kunt zeggen dat nagelbijten de oorzaak van het falen is. Want we hebben op één moment gemeten en daarna terug in de tijd gekeken of de spalk was gefaald. Dan zou je eigenlijk verder onderzoek moeten doen om te kijken of het echt de oorzaak is. Je zou bijvoorbeeld een robotopstelling kunnen bouwen


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


die nagelbijt en dan kijken of het spalkje loslaat.” S: “De resultaten van ons onderzoek zijn, denk ik, wel aanleiding om meer onderzoek te gaan doen. Het is immers een probleem dat spalkjes zo vaak falen, en er is nog bijna geen onderzoek naar gedaan.” W: “Wat wij hebben gevonden is een nieuw soort gedachte over de oorzaak waardoor spalkjes falen. Wij dachten dus dat spalkjes zouden falen als je er bijvoor- beeld op bijt, terwijl wij nooit hadden gedacht dat het zou komen doordat de voortand naar voren wordt geduwd. Achteraf gezien is het wel logisch.”


Hoe hebben jullie het hele proces van het onderzoeken ervaren en wat hebben jullie daarvan geleerd? S: “Ik vond de afwisseling heel leuk: de ene dag waren we in de praktijk bezig en de andere dag werkten we thuis de resultaten uit.” W: “Het was erg leerzaam om het proces van A tot Z te doorlopen: van literatuurstudie via de opzet van een onderzoeksopstelling tot het verzamelen van de gege- vens, de statistische verwerking en het nadenken over een verklaring voor de resultaten. Daarnaast waren we voor we met het onderzoek begonnen al vriendinnen, dus het was ook nog eens heel gezellig. Er zijn heel wat koppen thee en pakken koekjes doorheen gegaan toen we bij mij thuis de gegevens uitwerkten.”


Zijn jullie tijdens het onderzoek nog tegen problemen aangelopen? W: “Niet echt. Het moeilijkste was het bedenken van de opzet. Die hebben we eerst getest op tien patiënten, zodat we konden zien of het werkte en wat we nog beter konden aanpassen.” S: “Het was wel spannend hoeveel patiënten we kon- den scoren, dat lag eraan hoeveel er op een dag kwa- men. Het zijn er 150 geworden. Drie maanden lang lie- pen we elke woensdag in de praktijk mee, waarvan we twee maanden gegevens hebben verzameld.”


Als jullie het onderzoek opnieuw zouden uitvoeren, wat zouden jullie dan anders doen? S: “Het was moeilijk om een opzet te bedenken. Ach- teraf gezien zouden we het nog iets anders hebben aangepakt, maar je kunt halverwege niet meer van opzet veranderen. Dus je moet van tevoren goed bedenken wat je wilt onderzoeken en hoe je dat gaat doen.” W: “En we hadden misschien patiënten vooraf moeten


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40