This page contains a Flash digital edition of a book.
bertrams 3 Tevreden starter


Net afgestudeerde tandartsen zijn zeer tevreden met hun baan. Ze geven die gemiddeld een 8,5 waar andere universitair afgestudeerden hun baan een 7,5 geven. Dit blijkt uit recent onderzoek van Vacatures.nl.


ILLUSTRATIE: JOEP BERTRAMS.


Vacatures.nl baseert de gunstige uitkomsten voor star- tende tandartsen op gegevens van weekblad Elsevier. Het onderzoek laat verder zien dat beginnende tandart- sen tevreden zijn over de aansluiting van de studie op de arbeidsmarkt. Ze boordelen dit aspect met een 7,8 te- genover de 6,8 die andere afgestudeerden daaraan ge- ven. Slechts zes procent van de tandartsen is op zoek naar ander werk, terwijl dit voor de gemiddelde univer- sitair afgestudeerde op 22 procent ligt. Ook scoort de op- leiding tandheelkunde hoog op het snel vinden van werk. Gemiddeld stuurt een pas afgestudeerde tandarts acht sollicitatiebrieven tegenover negentien bij andere studies. De gemiddelde tandarts heeſt iets meer dan zes maanden nodig om werk te vinden. Het gros van de af- gestudeerde tandartsen – 77 procent – kiest er daarbij


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


voor om als zzp’er aan de slag te gaan. Dat wees begin 2014 een KNMT-onderzoek onder startende tandartsen uit. De keuze hangt samen met de beslommeringen en financiële verplichtingen van een eigen praktijk. Starters zien dat niet ziten en zeggen bovendien eerst meer werkervaring op diverse tandheelkundige deelgebieden te willen opdoen. Slecht dertien procent kiest ervoor meteen na het afstuderen praktijkhouder te worden. Het is de vraag of onder die tandartsen de tevredenheid over hun baan net zo hoog is als onder zzp’ers. Als praktijk- houder ervaar je dat zaken als administratie, overleg en het werkgeverschap tijd kosten die je niet aan de stoel kunt doorbrengen. Helaas laat het onderzoek van Vaca- tures.nl een eventueel verschil in tevredenheid tussen praktijkhouders en zzp’ers niet zien. (KG)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40