This page contains a Flash digital edition of a book.
24 praktijkvoering


Nederlandse fabrikant. In elk land waar Dental Interna- tional levert, heeſt het bedrijf een vertegenwoordiger. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers geen service en onderhoud aan apparaten in het buitenland hoeven te verlenen, is de apparatuur op zo’n manier gemaakt dat tandartsen de units zelf kunnen onderhouden. Als het nodig is, zijn in het buitenland ook partners die het onderhoud kunnen verzorgen, maar dat is volgens Tijs in de praktijk nauwelijks nodig. Hoeveel omzet Dental International maakt, wil Tijs vanwege de concurrentie- positie niet kwijt.


Dental Stand Alone De units die Dental International produceert, zijn geba- seerd op het Dental Stand Alone (DSA) concept. Dit houdt in dat de behandelapparatuur met één stroom- punt klaar is voor gebruik. Leidingwerk in de praktijk wordt daardoor overbodig, wat zorgt voor een besparing op de praktijkkosten. De afdeling kaakchirurgie van een groot ziekenhuis met tien behandelkamers gaat er bin- nenkort gebruik van maken. Een ander voordeel van DSA is dat de tandarts zelf de kwaliteit van het water beheerst en zo legionella buiten de praktijk houdt. Ook het geluid van de compressor zou volgens Tijs zachter zijn dan de klassieke apparatuur die draait via de ma- chinekamer. “Tandartsen geloven het vaak niet, ze den- ken dat het apparaat nog niet aanstaat. Pas als ze hun oor tegen het apparaat plaatsen, horen ze de compres- sor”, aldus Tijs. Naast de DSA-behandelunits bestaat het assortiment van Dental International uit instrumenta- rium, stoelen, kastensets en operatielampen. In de showroom laat Tijs zien hoe de units werken. De stoelen zijn ontworpen met een compressor erin en zijn


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


verder minimalistisch gehouden. Als ontwerper en fa- brikant vond Tijs het belangrijk rekening te houden met de doelgroep. “Als je weet dat het aandeel dames dat tandheelkunde studeert heel groot is, is het verstandig daar rekening mee te houden in zaken als ontwerp, kleur en gebruiksgemak.” Behalve de nieuwste model- len wordt ook tweedehands apparatuur verkocht. Dit is zo populair dat het bedrijf de verkoop ervan eigenlijk alleen wil koppelen aan de verkoop van een nieuwe unit voor een tweede behandelkamer. Dental Interna- tional verbouwt overigens geen praktijken, maar maakt wel tekeningen voor de inrichting van behandelkamers. Zo is er een aanvraag uit Zwitserland gekomen om daar tien behandelkamers in te richten. Tijs is trots op zijn bedrijf, maar vindt dat het wel wat meer naar buiten mag treden. “Ik vind dat we wat ac- tiever de markt op kunnen. In het verleden kregen we vooral bekendheid door mond-tot-mondreclame.” Nu zijn ze veel online bezig: er zijn verschillende sites waarvan de buitenlandse binnenkort online gaan en ook de mobiele site is in aanmaak. Ook de auto’s zijn inmiddels voorzien van beletering. En rondom het pand van Dental International in Nieuwegein heeſt Tijs een aantal bomen laten kappen, zodat het pand beter zichtbaar is. Hij is van plan een tuin aan te laten leggen voor een mooie entree. Ook de kleding die de medewer- kers dragen als klanten worden bezocht, vindt hij be- langrijk. “De kleding moet licht zijn. Een ijsblauw polo- shirt ziet er heel anders uit dan een zwart t-shirt.”


Verslaafd Tijs ziet de toekomst van Dental International positief in. De kansen zijn groter dan hij van te voren had kun-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40