This page contains a Flash digital edition of a book.
16 opinie


STELLINGEen stagiair in de praktijk kost onevenredig veel tijd en moeite”


Het Nt vroeg drie willekeurige tandartsen naar hun mening over deze stelling, die verwijst naar het praktijkverhaal in Nt 11/2015, p.28.


SONJA KALF tandarts in Amsterdam “Ik voel mij niet aangesproken door de stel- ling. Ik krijg er juist energie van als jonge mensen ervaring willen opdoen en vragen


hebben over het vak. En ik vind het leuk om hun feedback over mijn praktijkvoering te horen, zij hebben tenslote de nieuwste kennis, en zo leer je van elkaar. Ik vind het wel belangrijk om goede afspraken met elkaar en de betreffen- de opleiding te hebben over de wederzijdse verwachtin- gen. Dan voorkom je teleurstellingen en negatieve emo- ties, zoals verwoord in de stelling, en blijſt het voor iedereen nutig en leuk.”


Als u ook uw mening op de stelling wilt geven kan dat. Twee weken voor verschijning van het Nt staat de stelling als poll op www.ntdigitaal.nl/stelling. Hier kunt u aangeven of u het al dan niet met de stelling eens bent en er desgewenst een reac- tie bij plaatsen. De stelling voor het komende Nt luidt: Differentiaties hollen de functie van algemeen practicus uit.


SHAIRA KASI tandarts in Rotterdam “Dit is afankelijk van een aantal factoren. In de beginperiode is de begeleiding intensief, want dit bepaalt de kwaliteit van deze extra


handjes in de praktijk. Als je het goed aanpakt en een ade- quate begeleiding biedt, kan het voordelig zijn om een sta- giaire in de praktijk te hebben. Uiteraard gaat er veel tijd en moeite in ziten, maar je kunt er ook veel voor terug krij- gen. Door hun leertraject zijn stagiares toenemend inzet- baar, handig bij onverwachte uitval van een assistent. En je komt in contact met potentiële arbeidskrachten, interes- sant voor een groeiende praktijk. Verder wordt de begelei- der, zoals een ervaren assistent, scherp gehouden.”


JACQUELINE SPEELMAN parodontoloog NVvP in Den Haag en Rotterdam "In de Parodontologische Kliniek Den Haag en bij Ordentall begeleiden wij Paro Minor’s, dat


zijn vierdejaars studenten Mondzorgkunde met een bijzonde- re interesse voor parodontologie. Zowel parodontologen als mondhygiënisten begeleiden en controleren de behandelin- gen die een stagiair mag doen. Een stagiair die je tot een hoogwaardige professionele kracht wilt begeleiden, vraagt om tijd, aandacht en structuur. Als een stagiair niet goed functio- neert of onvoldoende kennis en vaardigheden bezit, kost deze onevenredig veel energie. Het tegenovergestelde zien wij ook: met regelmaat vinden wij een mondzorgkundige die na een intensieve stageperiode ons team versterkt."


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40