This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 21


eens goed’, is even zo vaak gehoord als onverstandig. Het terugdraaien van eerder gemaakte keuzes is im- mers vaak niet meer mogelijk.


- Salarisadministratie inzichtelijk. Waar het uiteinde- lijk om gaat, is weten welk deel van de vrije ruimte is verbruikt. Totaal is die ruimte 1,2 procent van de fiscale loonsom. Maar hoe wordt die loonsom voor het lopende jaar eigenlijk bepaald? Is die van 2014 daarvoor altijd geschikt? Dreigt een overschrijding aan het eind van het jaar, met een forse eindheffing tot gevolg? Als een deel van de vrije ruimte onbenut blijſt, is het wellicht beter arbeidsvoorwaarden uit te ruilen, zodat zowel werkgever als uw werknemer er financieel wijzer van wordt.


Voor het monitoren van de stand van zaken en de doorvertaling naar het eind van het jaar, is het van belang periodiek de relevante gegevens van de finan- ciële administratie naar de loonadministratie over te brengen. Zeker als dit in handen is van verschillende externe dienstverleners is het verstandig om een vinger aan de pols te houden. In dit kader is de ‘schoenen- doosboekhouding’, waarbij alle facturen en betalingen in een keer bij de accountant of het administratiekan- toor worden gedropt, dus niet handig. Een verrassing komt dan niet meer als verrassing aan het einde van het jaar. De moraal van het verhaal: zorg voor een wel- overwogen infrastructuur voor de Werkkostenregeling en spreek financieel adviseurs en dienstverleners aan op hun rol en expertise op dit gebied. Dat geeſt rust, en richting.


Ook een kans


De aanpak van het Centrum voor tandheelkunde De Kleine, met vestigingen in Oldenzaal en Dene- kamp, kan een inspiratie zijn voor anderen. Bij De Kleine greep men de regeling aan als kans. Bewust- wording bij het personeel stond daarbij centraal: personeelskosten zichtbaar maken, de gevolgen van de Werkkostenregeling met het personeel be- spreken en keuzes uitleggen. Met het gezamenlijk belang als uitgangspunt pakte Gerrita van Deth, als praktijkmanager belast met certificering en personele zaken, de regeling ge- degen op: “We hebben een helder beleid voor de Werkkostenregeling, de administratie is aangepast en we houden in de gaten waar we staan.” Kosten- beheersing en budgetteren stond in algemene zin al op de agenda voor dit jaar. De Werkkostenregeling sluit daar naadloos bij aan. “Een defensief beleid in 2015 zorgt dat we de vrije ruimte van 1,2 procent niet zullen overschrijden. We houden dat goed in de gaten.” Daarvoor zorgen heldere afspraken in de praktijk. Geen fietsplan bijvoorbeeld, behandelin- gen voor personeel zijn ingeperkt en medewerkers leveren een financiële bijdrage aan het praktijkfeest. Het is echter ook weer niet zo dat er niets meer mo- gelijk is, de zaken worden alleen anders aangepakt. Door eigen inbreng bijvoorbeeld, een personeels- vereniging houdt zich nu met bedrijfsuitjes bezig. En door zaken slimmer in te zetten. “Zo combineren we lunches nu met cursussen of werkoverleggen, waarmee ze een zakelijk karakter krijgen”, aldus Van Deth. Zij vindt het jaarlijkse afrekenen overigens wel een beperking: “Sparen voor een extra budget voor het buitenlandreisje eens in de vijf jaar is daardoor fiscaal niet mogelijk.” Al met al komt de praktijk heel goed weg met de re- geling. Geen negatief effect op het team, een helder beleid en het gebruik van de vrije ruimte goed in beeld. De goede voorbereiding werpt zijn vruchten af. ‘Heel veel praktijken hebben volgens mij nog nauwelijks beleid en onvoldoende zicht op hoe ze er voor staan.’, besluit Van Deth.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40