This page contains a Flash digital edition of a book.
37 actueel


KNMT- BESTUUR


Aad van der Helm voorzitter a.van.der.helm@knmt.nl


Hendrike van Drie vice-voorzitter h.van.drie@knmt.nl


Maren deWit vice-voorzitter m.de.wit@knmt.nl


ALGEMENE VERGADERING


Op vrijdag 12 juni vond in huizen de 198e algemene vergade- ring van de knmt plaats. in de vorige editie van knmtactueel kon u al lezen over het inhoudelijke verloop van de vergade- ring. maar, er kwam nog een aantal zaken aan bod, waarover we u dit keer informeren.


T


ijdens deAV werd zowel het analytisch verslag van de


AV in 2014 als het financieel jaarverslag goedgekeurd en kreeg het bestuur décharge.Te- vens werd het verslag van de Fi- nanciële Commissie en de Rap- portage van de Redactieraad van het Nederlands tandartsen- blad over 2014 besproken.


VERKIEZINGEN tijdens de av zijn de volgende


personen benoemd: hendRike van dRie vice-voorzitter hoofdbestuur (herbenoemd) J.w.J. beukeRs lid Financiële Commissie (herbenoemd) g. veRmeulen lid Financiële Commissie (herbenoemd) e. RuiteR lid Commissie Ereleden (herbenoemd)


R.h.k. batenbuRg voorzitter redactieraad NT (was a.i.) p. kalkeR lid redactieraad NT J.l. van halem voorzitter algemeen bestuur stichting Steunorgaan (herbenoemd) m. van de lagemaat lid algemeen bestuur stichting Steunorgaan (herbenoemd)


de av nam afscheid van: h.J.p. kROeze lid redactieraad NT p. RunhaaR lid redactieraad NT


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 JULI 2015


Tijmen Hiep penningmeester en vice-voorzitter t.hiep@knmt.nl


Nicolette Kroezen secretaris


n.kroezen@knmt.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40