This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 17


Volg het Nt via @ntdigitaal tweets


MONDZORGFORUM @MONDZORGFORUM “#ALARMBEL Via diverse websites zijn er mogelijkheden om boven het % dat de tandarts mag gebruiken thuis te bleken of zelfs te poetsen!”


RIK DE GRUIJTER @TANDARTSTWEET “Tarieven omlaag op basis van FOUT onderzoek NZa en zodoende FOUTE voorlichting aan minister. Maar bekennen ho maar...”


RENSKE LEIJTEN @RENSKELEIJTEN “Bonus voor huisarts die verwijst naar keuze zorgverzekeraar? Minister vindt ‘t passen in zorgstelsel van concurrentie.”


BART ADMIRAAL @ADMIRAALBART “Tandplak schijnt relatie met Alzheimer te hebben, dus tandenpoetsen vergeten..... het Eerste Signaal?”


GONNY TEN HAAFT @GONNYTENHAAFT “Met een #dwarslaesie kan je #tandarts worden. Edith Smeets werd voor 80 tot 100%afgekeurd, maar ging door. #trouw.”


BART BRUIJN @BARTISSIMUS “Patiënt??? In verziekeraarsland is dat iemand die geld inbrengt en niets mag kosten. En die als alibi wordt gebruikt “


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


AAD VAN DER HELM Ook dat nog


Als je 46 bent en ondanks je handicap toch je tandartsdiplo- ma behaalt, dan heb je een pres- tatie geleverd die respect afdwingt. Een prestatie waarvan ik als voorzit- ter diep onder de indruk ben. Stu- dent-lid Edith Smeets deed het. En is daarmee voor mij een toonbeeld van doorzettingsver- mogen en van de drive waarmee velen van ons aan het vak beginnen.


Zo’n voorbeeld geeft hoop. Hoop voor de toekomst van onze professie, waartoe rond deze periode weer een heel nieuwe lichting collega’s toetreedt. Collega’s die aan het begin staan van een prachtig vak. Die van betekenis willen zijn voor hun patiënten. Waarde wil- len toevoegen aan de zorg. En veel meer dan vroeger een verbindende schakel binnen de gezondheidszorg zullen zijn.


Collega’s ook die het nodige op hun bord krijgen. De tarieven staan onder druk, de verantwoordingsplicht neemt toe, infectiepreventie wordt steeds dwingen- der, richtlijnen steeds belangrijker en kennis van ande- re vakgebieden steeds onontbeerlijker. Ook dat nog hoor ik hen – en u – al denken.


De toenemende relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid tilt de tandarts naar een ander niveau. Maar vraagt ook dat we ons in toenemende mate bekwamen op vakgebieden die voorheen niet direct binnen onze scope lagen. Zoals de mondzorg voor ouderen. Of mondzorg gerelateerd aan diabetes.


En dat gaat inderdaad niet vanzelf. Zonder ook maar iets af te doen aan de veelheid die we op ons bord hebben, blijft dit de manier om de mondzorg waar we zo trots op zijn ook voor de toekomst te garanderen. Voor de komende lichtingen. Voor de Ediths van deze wereld. Voor de patiënten.


Aad van der Helm is voorzitter van de KNMT. Wilt u op zijn column reageren: a.van.der.helm@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 10 juli 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


COLUMN HORIZON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40